• Prima data din 1538 în cetatea Bender a fost arborat steagul lui Ştefan cel Mare

  Prima data din 1538 în cetatea Bender a fost arborat steagul lui Ştefan cel Mare

  Pentru prima dată în 475 ani în cetatea Bender a fost arborat steagul istoric a Ţării Moldovei, Steagul cel Mare - roşu, avînd capul de bour cu stea pentagonală între coarne şi flancat de soare şi lună. Ghidul din cetate istoricean, avînd grad de maior, fiind colaborator a miliţiei transnistrene, a recunoscut în el steagul lui Alexandru cel Bun.
 • A. Mateevici -

  A. Mateevici - "Momente ale influenţei bisericeşti asupra originii și dezvoltării istorice a limbii moldovenești" - a.1910

  În Romînia megieșă unde pînă nu demult liturghiile se petreceau după aceleași cărți bisericești moldovenești, folosite și la noi în Basarabia, acum locul acestor cărți este luat de altele noi, tipărite cu caractere latinești în noua limba creată de filologi novatori. Limba este schimonosită la limită. Ajustată la modelul literar al limbii romîne, fiind introduse latinisme...
 • Pentru limba noastră moldovenească

  Pentru limba noastră moldovenească

  Aşa sună titlu unei secţiuni din Letopiseţul Ţării Moldovei
  Aşijderea şi limba noastră din multe limbi ieste adunată şi ieste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur, măcară că de la Rîm ne tragem, si cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. Cum spune si la predisloviia letopiseţului celui moldovenescu de toate pre rîndu...
 • Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

  Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

  Implicarea lui Ion Creangă în politică este un aspect mai puţin cunoscut din biografia acestui mare scriitor. Pe 03 aprilie 1866 în mulţime, alături de înalta faţă bisericească, Mitropolitul Calinic Miclescu, se găseau şi mulţi clerici, printre ei şi diaconul Ion Creangă.
 • Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Despre ce se discută pe data de 27 aprilie? De ce în 2010 a fost introdusă una nouă zi de sărbătorire: Ziua steagului – ziua tricolorului? Care este motivul ca noi toţi să ne strîngem şi să discutăm, problema steagului? Tricolorul a fost adoptat 23 ani în urmă şi este realitatea noastră de azi. În mod normal ar fi ca toţi deja să se deprindă cu faptul că este aşa cum este şi să mergem mai departe. Să construim statul nostru şi să ne cautăm de treabă. Dar se primeşte că ceva merge strîmb, dacă noi şi astăzi tot discutăm pe marginea steagului Moldovei.
 • Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

  Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

  Membrii Asociaţiei obşteşti "Eu sînt moldovan, Eu graiesc moldoveneşte" au organizat acţiunea în memoria jertfelor masacrului din Iaşi 03 aprilie 1866. Aceasta a fost primul marş antiunionist şi care a fost înăbuşit în sînge. Lumnările aprinse în finalul evenimentului au sombolizat memoria veşnică primelor moldoveni cazuţi în lupta cu unionisnul romînesc.

Paşaport în Principatul Moldovei

Paşaport în Principatul Moldovei

Temeiul juridic, potrivit căruia au fost slobozite pașapoartele, se baza pe articolul 434 din Regulamentul Organic al Moldovei, care prevedea că: “Tot boeriul sau orașanul moldovan este slobod a călători în țări streine, pretutindine oriunde interesurile sale ceri, fără a-l pute opri cevași, afară de întîmplările hotărîte de legi”.
Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Pentru lupta sa politică poziţia antiunionistă a plătit cu vîrf şi îndesat, asta pare a spune trecutul lui. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

Lucrarea lui Nicolai Istrati ce a văzut lumina zilei în 1856, este manifestul antiunioniştilor privind eventuala unire Moldovei cu Valahia. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

”De obște gheografie pe limba moldoveniască scoasă de pe Gheografie lui (Claude) Buffier, după orînduiala care acum mai pre urmă s-au așăzat în Academie de la Parizi. Acum întîi tipărită: în zilele Prea Luminatului, și Prea Înălțatului Domnului nostru Alexandru Ioan Calimah V(oe)v(o)d. Cu blagoslovenia, și cu toată cheltuiala Preosfințitului Mitropolit a toată Moldavia, Kirio Kir: Iacov. Întru a Preaosfinției…
Cine este Basarabia?

Cine este Basarabia?

Răspuns găsim în Pisania bisericii Sfîntul Arhanghel Mihail din Războieni 18 noiembrie 1496 "...în anul 6984 [1476], iar al domniei sale anul 20 curgător, s-a ridicat puternicul Mahmet, împăratul turcesc, cu toate puterile sale răsăritene şi încă şi Basarab voievod poreclit Laiotă a venit cu el, cu toată Ţara sa Băsărăbească. Şi au venit să prade şi să ia Ţara Moldovei..."
Uniformele Principatului Moldovei

Uniformele Principatului Moldovei

Uniformele Principatului Moldovei armatei, cavalerie, infanteriei, artilerie, pompieri, miliţiei. STATUL MAJOR: ofiţer superior (surtuc), general inspector (ţinuta de paradă), adjutant al dejurstvei (ţinuta de paradă), adjutant al dejurstvei (surtuc)Ţinute de vară, de iarnă, de paradă.
LIMBA MOLDOVENEASCĂ

LIMBA MOLDOVENEASCĂ

Tipărituri vechi moldoveneşti.
Elena Voloşanca

Elena Voloşanca

Domniţa Elena, fiica lui Ștefan cel Mare şi a Evdochiei de Kiev. S-a născut la Suceava, nu se cunoaște cu certitudine data nașterii (1464/1466). În anul 1479 Ştefan a început tratativele pentru o căsătorie dinastică între fiica lui şi moştenitorul cneazului Moscovei, Ivan Ivanovici.
MĂRTURII ISTORICE DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCĂ

MĂRTURII ISTORICE DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCĂ

Pentru determinarea conștiinței naționale chestiunea limbii joacă un rol extrem de important. Chestia nici nu este în limba însăși ca atare, ci în aceea, cum își numesc limba unele sau alte popoare, care este autodenumirea ei, cînd a apărut pentru prima dată și cît de largă a fost răspîndirea ei. În cercetarea noastră sînt prezentate probe incontestabile, care confirmă existența poporului moldovenesc…
MĂRTURII ISTORICE DESPRE NORODUL MOLDOVENESC

MĂRTURII ISTORICE DESPRE NORODUL MOLDOVENESC

Încă pe 2 august 1956 cunoscutul lingvist romîn J. Byck în ”Gazeta literară”, care apărea la București a dezmințit părerea celor, care susțineau, că în istorie nu au existat etnonimul ”moldovan” și glotonimul ”limba moldovenească”. El menționa: ”Tot așa, precum se știe despre țara Moldovei, tot așa se știe și despre poporul moldovenesc și limba moldovenească. De cînd? Din adîncă vechime și pînă aproape…

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com