• Gheorghe Asachi un aprig antiunionist

  Gheorghe Asachi un aprig antiunionist

  În condiţiile în care anul 1858 a fost învălmăşit de luptele politice premergătoare dispariţiei Principatului Moldovei, ca stat aparte, Asachi - care ajunsese la acel moment să aibă rangul de «mare vornic» s-a aflat în partidul antiunionist.
 • Dimitrie Cantemir. Despre limba moldovenilor.

  Dimitrie Cantemir. Despre limba moldovenilor.

  CAPITOLUL AL IV-LEA Despre limba moldovenilor (De lingua Moldavorum)
 • Experţii internaţionali constată limba moldovenească pe ambele maluri ale Prutului

  Experţii internaţionali constată limba moldovenească pe ambele maluri ale Prutului

  Experții internaționali constată că în Romînia se vorbește și în limba moldovenească, iar CIA recunoaşte limba moldovenească este prima limbă maternă vorbită în Moldova.
 • Ce este de fapt limba romînească?

  Ce este de fapt limba romînească?

  Citesc şi mă minunez, deşi nu присутствуеск la o minune sau la o откровение, ci la ун презренный полет фантазии ale moldovenilor care nu privesc mai departe de streaşina casei, dar care îşi присуждаеск un punct de vedere устаревшый şi au pretenţii de formatori de мнение; care примеск удовольствие де ла ничтожества lor, dar care изобилуеск de тщеславие. Respectivii suferă de газообразование şi nu pot спусти gazele decât în обште. Sunt ын ужас şi ни-й противна де prostia, îndeosebi cea a concetăţeanului meu, care nu poate discerne bobul de плявэ, se сокрушэште de условииле сале смешные, pentru ca peste o доли de secundă să-şi присваяскэ aere de intelectual. Успехул не заслужит şi изваращение sunt două târfe care i-au pus poalele moldovenismului pe cap.
 • Iași, 03/15 aprilie 1866

  Iași, 03/15 aprilie 1866

  Anul 1858 a fost învălmăşit de luptele politice premergătoare dispariţiei Principatului Moldovei, ca stat aparte. Ca urmare a proiectului de unire principatelor în Iaşi s-a format un grup puternic de antiunionişti, inclusiv şi oameni dostoinici şi bine cunoscuți ale timpului: Gheorghe Asachi, Nicolae Rossetti - Roznovanu, Mitropolitul Moldovei Calinic Miclescu, Niculae Istrati și alţi.
 • Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Despre ce se discută pe data de 27 aprilie? De ce în 2010 a fost introdusă una nouă zi de sărbătorire: Ziua steagului – ziua tricolorului? Care este motivul ca noi toţi să ne strîngem şi să discutăm, problema steagului? Tricolorul a fost adoptat 23 ani în urmă şi este realitatea noastră de azi. În mod normal ar fi ca toţi deja să se deprindă cu faptul că este aşa cum este şi să mergem mai departe. Să construim statul nostru şi să ne cautăm de treabă. Dar se primeşte că ceva merge strîmb, dacă noi şi astăzi tot discutăm pe marginea steagului Moldovei.
 • Ce însemna cuvîntul romîn pentru Dimitrie Cantemir?

  Ce însemna cuvîntul romîn pentru Dimitrie Cantemir?

  Existau oare vre-o dată romîni de Italia? În Dacia au venit nu romani, ci romîni? Au fost cînd-va împăraţi romîneşti? Limba latinească se mai numeşte romînească? Traian a descalecat în Dacia colonii romîneşti, nu de romani, cum se susţine astăzi? Traian a făcut provincie romînească, nu a Romei? Şi a descalecat Dacia cu romîni, nu romani? Traian avea oaste nu de romani, ci din romîni? Dacii au luptat cu romînii, nu cu romanii? Podul peste Dunăre au construit romînii, ca să poată trece armata lui Traian? Dacii au dovedit şi au apucat limba romînească?
 • A. Mateevici -

  A. Mateevici - "Momente ale influenţei bisericeşti asupra originii și dezvoltării istorice a limbii moldovenești" - a.1910

  În Romînia megieșă unde pînă nu demult liturghiile se petreceau după aceleași cărți bisericești moldovenești, folosite și la noi în Basarabia, acum locul acestor cărți este luat de altele noi, tipărite cu caractere latinești în noua limba creată de filologi novatori. Limba este schimonosită la limită. Ajustată la modelul literar al limbii romîne, fiind introduse latinisme...

Stindardul prezidențial

Stindardul prezidențial

După cum se știe, unul dintre principalele simboluri ale puterii prezidențiale este Stindardul (steag) Președintelui, care întruchipează un semn, un simbol vexilologic personificat al autorității sale în calitate de șef al statului, garant al statorniciei, suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării, șef al Forțelor Armate. La ceremoniile de înalțare a Stindardului…
Regulamentul Organic al Moldovei

Regulamentul Organic al Moldovei

Pentru prima dată se publică textul Regulamentului Organic al Moldovei în întregime în spațiu internet pentru folosul slobod al tuturor.
Paşaport în Principatul Moldovei

Paşaport în Principatul Moldovei

Temeiul juridic, potrivit căruia au fost slobozite pașapoartele, se baza pe articolul 434 din Regulamentul Organic al Moldovei, care prevedea că: “Tot boeriul sau orașanul moldovan este slobod a călători în țări streine, pretutindine oriunde interesurile sale ceri, fără a-l pute opri cevași, afară de întîmplările hotărîte de legi”.
31 august - Ziua limbii romîneşti sau moldoveneşti?

31 august - Ziua limbii romîneşti sau moldoveneşti?

Existenţa unei asemenea sărbători, sărbătoarea limbii, într-o societate vorbeşte despre faptul incertitudinei stării acestei limbi în acea societate. Unii prin ea propagă şi ne conving, că limba este romînească, alţii prin ea încearcă să apere identitatea ei moldovenească. Sau nu apără, ci socot că este o sărbătoare de propagandă romînească, de care trebuie de izbăvit cu prima ocazie.
Matia Corvin primul romîn în istorie.

Matia Corvin primul romîn în istorie.

În 24 ianuarie 1458 pentru prima dată în istoria regatului Ungariei era ales rege un nobil fără ascendenţă din familia regală. Matia a fost primul rege cu sînge valah. Gloria şi renumele tatălui său, valahul Iancu de Hunedoara, care a dominat viaţa politică a regatului Ungariei între 1446-1456, au croit ascensiunea politică a lui Matia.
Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Pentru lupta sa politică poziţia antiunionistă a plătit cu vîrf şi îndesat, asta pare a spune trecutul lui. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

Lucrarea lui Nicolai Istrati ce a văzut lumina zilei în 1856, este manifestul antiunioniştilor privind eventuala unire Moldovei cu Valahia. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

”De obște gheografie pe limba moldoveniască scoasă de pe Gheografie lui (Claude) Buffier, după orînduiala care acum mai pre urmă s-au așăzat în Academie de la Parizi. Acum întîi tipărită: în zilele Prea Luminatului, și Prea Înălțatului Domnului nostru Alexandru Ioan Calimah V(oe)v(o)d. Cu blagoslovenia, și cu toată cheltuiala Preosfințitului Mitropolit a toată Moldavia, Kirio Kir: Iacov. Întru a…

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com