• Experţii internaţionali constată limba moldovenească pe ambele maluri ale Prutului

  Experţii internaţionali constată limba moldovenească pe ambele maluri ale Prutului

  Experții internaționali constată că în Romînia se vorbește și în limba moldovenească, iar CIA recunoaşte limba moldovenească este prima limbă maternă vorbită în Moldova.
 • Ce este de fapt limba romînească?

  Ce este de fapt limba romînească?

  Citesc şi mă minunez, deşi nu присутствуеск la o minune sau la o откровение, ci la ун презренный полет фантазии ale moldovenilor care nu privesc mai departe de streaşina casei, dar care îşi присуждаеск un punct de vedere устаревшый şi au pretenţii de formatori de мнение; care примеск удовольствие де ла ничтожества lor, dar care изобилуеск de тщеславие. Respectivii suferă de газообразование şi nu pot спусти gazele decât în обште. Sunt ын ужас şi ни-й противна де prostia, îndeosebi cea a concetăţeanului meu, care nu poate discerne bobul de плявэ, se сокрушэште de условииле сале смешные, pentru ca peste o доли de secundă să-şi присваяскэ aere de intelectual. Успехул не заслужит şi изваращение sunt două târfe care i-au pus poalele moldovenismului pe cap.
 • Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

  Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

  Implicarea lui Ion Creangă în politică este un aspect mai puţin cunoscut din biografia acestui mare scriitor. Pe 03 aprilie 1866 în mulţime, alături de înalta faţă bisericească, Mitropolitul Calinic Miclescu, se găseau şi mulţi clerici, printre ei şi diaconul Ion Creangă.
 • Pentru limba noastră moldovenească

  Pentru limba noastră moldovenească

  Aşa sună titlu unei secţiuni din Letopiseţul Ţării Moldovei
  Aşijderea şi limba noastră din multe limbi ieste adunată şi ieste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur, măcară că de la Rîm ne tragem, si cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. Cum spune si la predisloviia letopiseţului celui moldovenescu de toate pre rîndu...
 • A. Mateevici -

  A. Mateevici - "Momente ale influenţei bisericeşti asupra originii și dezvoltării istorice a limbii moldovenești" - a.1910

  În Romînia megieșă unde pînă nu demult liturghiile se petreceau după aceleași cărți bisericești moldovenești, folosite și la noi în Basarabia, acum locul acestor cărți este luat de altele noi, tipărite cu caractere latinești în noua limba creată de filologi novatori. Limba este schimonosită la limită. Ajustată la modelul literar al limbii romîne, fiind introduse latinisme...
 • Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

  Despre ce se discută pe data de 27 aprilie? De ce în 2010 a fost introdusă una nouă zi de sărbătorire: Ziua steagului – ziua tricolorului? Care este motivul ca noi toţi să ne strîngem şi să discutăm, problema steagului? Tricolorul a fost adoptat 23 ani în urmă şi este realitatea noastră de azi. În mod normal ar fi ca toţi deja să se deprindă cu faptul că este aşa cum este şi să mergem mai departe. Să construim statul nostru şi să ne cautăm de treabă. Dar se primeşte că ceva merge strîmb, dacă noi şi astăzi tot discutăm pe marginea steagului Moldovei.
 • Dimitrie Cantemir. Despre limba moldovenilor.

  Dimitrie Cantemir. Despre limba moldovenilor.

  CAPITOLUL AL IV-LEA Despre limba moldovenilor (De lingua Moldavorum)
 • Iași, 03/15 aprilie 1866

  Iași, 03/15 aprilie 1866

  Anul 1858 a fost învălmăşit de luptele politice premergătoare dispariţiei Principatului Moldovei, ca stat aparte. Ca urmare a proiectului de unire principatelor în Iaşi s-a format un grup puternic de antiunionişti, inclusiv şi oameni dostoinici şi bine cunoscuți ale timpului: Gheorghe Asachi, Nicolae Rossetti - Roznovanu, Mitropolitul Moldovei Calinic Miclescu, Niculae Istrati și alţi.

Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir editată de T. Boldur-Lățăscu.

Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir editată de T. Boldur-Lățăscu.

Teodor Boldur-Lățăscu - luptător antiunionist neînvins, fiul cel mare al fostului hatman Gheorghe Boldur-Lăţescu, un simbol al antiunionismului moldovenesc, unul din fruntașii mișcării antiunioniste, organizatorul marșului antiunionist din Iași 3/15 aprilie 1866. După prăbușirea statalității moldovenești, Teodor Boldur-Lăţescu nu a renunţat, însă, la lupta sa nici după eşecul din aprilie 1866. A devenit…
Teodor Boldur-Lățăscu luptător antiunionist neînvins.

Teodor Boldur-Lățăscu luptător antiunionist neînvins.

Teodor Boldur-Lățăscu - fiul cel mare al fostului hatman Gheorghe Boldur-Lăţescu, un simbol al antiunionismului moldovenesc, unul din fruntașii mișcării antiunioniste, organizatorul marșului antiunionist din Iași 3/15 aprilie 1866. După prăbușirea statalității moldovenești, Teodor Boldur-Lăţescu nu a renunţat, însă, la lupta sa nici după eşecul din aprilie 1866. A devenit foarte activ în plan publicistic.…
Alexandr Dumas - O mie și una fantome

Alexandr Dumas - O mie și una fantome

Alexandr Dumas și limba moldovenească Eroii cărții Alexandr Dumas "Les mille et un fantômes" (O mie și una fantome) vorbesc în limba moldovenească.
Ciachir, Mihail. Помощник молдован при первоначальном изучении русского языка

Ciachir, Mihail. Помощник молдован при первоначальном изучении русского языка

Ciachir, Mihail. Помощник молдован при первоначальном изучении русского языка: для молдован Бессарабии, стемящихся изучать русский язык = Ajutoriul moldovenilor în vremea celei mai întîia învaţaturî limbei russascî. Pentru moldoveni a Besarabii (din Besarabia) cari (ce) sî se sîlesc a învaţa limba Russascî: . c. 2, 3 / cост. Михаил Чакир, священник. - Изд. 3-е испр. и доп. - Кишинев : Епархиальная…
Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David

Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David

Cu rugăciunile la toate catizmele, cu tălcuiri la fiește care psalom, cu cîntările lui Moisi, cu psalmii cei aleș, cu pripealile [pripeale (‹ sl. припъпъ, v. pripeală), stihiri scurte] lor, cu puțină istorie anumelor jidovești, cu... Care cucucerie s-au închinat Prea luminatului și Prea înalțatului Dmnu și oblăduitoriu... atoată Ţara Moldovii Ioan Nic Ioan Nicolae Mavrocordat Voevod Purtînd Cîrma…
Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Comitetului Besarabiceştii Despărţiri a Rosieneştii Bibliceştii Soţietăţi pentru anul 1822 Chişinău, 1823 Editură În Chişinău : În Duhovniceasca Tipografie a Basarabiei Tălmăcit de acelaş tălmăcitoriu carele au tălmăcit şi cealelalte şase Cuvinte pentru preoţie ae sfântului Ioan Gură de Aur
Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Divanul sau gîlceava înțeleptului cu lumea, scrisă în limba neamului moldovenesc și tipărită la Iași în 1698 este una din lucrările fundamentale ale lui Dimitrie Cantemir. Această operă este prima lucrare moldovenească originală de gâîndire religioasă. Pînă la Divanul ...lui Cantemir, cărțile religioase la moldoveni sînt numai traduceri din limbi străine. În această lucrare întîlnim disputele medievale…
Lecţione adecă cuvîntare

Lecţione adecă cuvîntare

scoase, dela întîe parte a Gramaticii P.E.H.A.U pentru învăţătura limbii moldoveneşti şi ruseşti, date în tipariu, pentru folosul celor ce vor vre să înveţi, au una, au alta, dintru acesti doaî limbi. În tipografie ce Politicească, în tărgul Eșului 1799 noemvrie 9
Însemnarea simbolurilor Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918)

Însemnarea simbolurilor Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918)

Un steag nu este niciodată mut. Și nici neutru! În vremea negocierilor diplomatice pentru obținerea drapelelor, domnul Valahiei Alexandru Ghica (1834–1842), în scrisoarea sa din 16 iunie 1834 către ministrul de externe al Porții Otomane, Reis Efendi, ruga ca sultanul să încuviințeze un steag „în culorile naționale”, calificativ folosit de domn și în cuvîntarea sa din 9/21 septembrie 1834…
КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Автор депутат парламента в 1990-1994 и 1994-1998 гг., лидер Движения «Единство» раскрывает подробности политической борьбы по вопросам принятия флага, герба и гимна Республики Молдова. Используемая ныне государственная символика навязана политическими формированиями, ориентированными на интересы официального Бухареста, в отсутствие у депутатов молдавского парламента гарантий личной безопасности, с…

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com