Graiesc Moldoveneste: Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Facebook Odnoklassniki

Membrii Asociaţiei obşteşti "Eu sînt moldovan, Eu graiesc moldoveneşte" au organizat acţiunea în memoria jertfelor masacrului din Iaşi 03 aprilie 1866. Aceasta a fost primul marş antiunionist şi care a fost înăbuşit în sînge. Lumnările aprinse în finalul evenimentului au sombolizat memoria veşnică primelor moldoveni cazuţi în lupta cu unionisnul romînesc.

 

NOTA: Ca urmare a proiectului de unire principatelor în Iaşi s-a format un grup puternic de antiunionişti, inclusiv şi oameni dostoinici şi bine cunoscuţi ale timpului: Gh. Asachi, Mitropolitul Moldovei și alţi. Argumentul principal a antiunioniştilor a fost: Principatul Moldovei la momentul unificării avea de 2 ori mai mică populaţie decît Valahia, și, prin urmare, viitorul Parlament comun ar avea mai puțini deputaţi din partea Moldovei, şi astfel unirea să nu meargă pe calea unificării a doi parteneri egali, ci pe strictul scenariu centralist, cu capitala la București, sau cu alte cuvinte, prin alipirea, cucerirea Moldovei. În final, toate avertismentele antiunioniştilor s-au realizat, Iași a pierdut toate atributele administrative, ceea ce a dus la o rapidă prăbuşire economică şi redirecţionarea a întregului potenţial economic spre București. Economia Iaşului în cîţiva ani a scăzut cu 70%, În final, din punct de vedere economic, Iași, şi în următorii peste 150 ani nu şi-a mai revenit.
Toate acestea au dus la o mișcare de masă antiunionistă în Moldova. Semnalul final la acțiuni reale a fost detronarea (prin complot romînesc) a domnitorului cu rădăcini moldovenești Ioan Cuza Vodă. Apogeul mișcării a fost pe 03 aprilie 1866 cînd masa de oameni, după liturghie, condusă de mitropolit s-a îndreptat spre Palatul Administrativ cu slogane "Jos Unirea", "Trăiască Moldova." Pentru a opri mulţimea au fost scoase trupele romîne, trimise din Valahia (contingentul din Iaşi a fost mutat în prealabil în Valahia). Armata a tras în direcţia mulţimii, iar mai apoi soldaţii au mers la baioneta. Potrivit diverselor surse pe Uliţa Mare au fost uciși și răniți zeci si chiar peste o sută de oameni. Autorităţile au încercat să şteargă urmele măcelului, în scurt timp străzile au fost curățate de sînge. Liderii mișcării de independență au fost arestați. Toate rezultatele investigațiilor sînt secrete pînă în prezent, iar în Romînia această temă a fost declarată tabu.

 

   Молдавская молодежь собралась в Кишиневе почтить память предков, расстрелянных в Яссах 3 апреля 1866 года. Это была первая антиунионистская мирная демонстрация. Зажженные ими свечи символизировали неугасимость народной памяти.

 

Наша справка: В результате проекта объединения в Яссах сформировалась очень сильная антиунионисткая группа, включившая очень достойных и известных людей того времени: Г. Асаки, Митрополит Молдавии и др. Главным аргументом антиунионистов был: Молдова на момент объединения вдвое уступала Валахии по численности населения и потому в общем будущем парламенте будет представлена меньшим количеством депутатов, а потому объединение пойдет не по пути 2-ух равноправных партнеров, а по сценарию строго централистского государства с одной столицей в Бухаресте, или другими словами методом завоевания Молдовы. В конечном итоге все предупреждения антиунионистов реализовались, Яссы потеряли все атрибуты центра управления, что привело к стремительному перекачиванию экономического потенциала в строну Бухареста. Экономика Ясс за несколько лет рухнула на 70%, и в принципе в экономическом плане Яссы даже после более 150 лет не восстановились.

Все это привело к массовому антиунионисткому движению в Молдове. Сигналом к реальным действиям стало детронация (румынский переворот) общего господаря с молдавскими корнями Иоана Куза Водэ. Апогей движение достигло 03 апреля 1866 года когда масса людей после литургии во главе с митрополитом вышло маршем в сторону Административной палаты с лозунгами «Жос униря», «Трэяскэ Молдова». На встречу митингующим вышли румынские войска, специально приведенные из Валахии (Ясский контингент заблаговременно был отправлен в Валахию). В сторону манифестантов были выпущены оружейные залпы, после чего войска пошли в штыковую. По разным данным на центральной улице остались убитыми и ранеными десятки и даже более сотни человек. В скором времени улицы были расчищены и вымыты от крови. Руководители движения за независимость были арестованы. Все результаты расследований строго засекречены до сих пор, а эта тема в Румынии объявлена табу.

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Acţiune în memoria asasinaţilor din Iaşi, anul 1866

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com