300 ani de cînd Suedia a fost condusă din Moldova

300 ani de cînd Suedia a fost condusă din Moldova

Aniversarea a - 300 de ani de ședere a regelui suedez Karl XII-lea și oastea sa în Ţara Moldova în Varnița lîngă cetatea Bender, pentru noi este o dată importantă. Această aniversare vorbește de adîncimea istoriei medievale și relației străvechi dintre Moldova și Suedia. Diplomația noastră trebuie să se construiască nu pe baza de 22 de ani, ci include cel puțin tradiția a 3-secole.
Diploma lui Ludovic I din 2 februarie 1365

Diploma lui Ludovic I din 2 februarie 1365

Regele Ungariei Ludovic I dăruiește voievodului Balc și fraților săi moșia Cuhea ca recompensă pentru serviciile făcute regalității în Moldova.
Regele Ungariei Ludovic I recunoaşte independenţa Ţării Moldovei care „s-a transformat în stat” (in regnum est dilatanta). Astfel, prin prisma întregii istorii moldovenești, ziua de 02 februarie 1365 este numită ziua independenței Moldovei.
Пентру лимба сау граюл молдове[ни]лор.

Пентру лимба сау граюл молдове[ни]лор.

Димитрие Кантемир "Дескриеря Молдовей" ...ромынул... ла скрисоаре... урмязэ ынтокмай дупре ортография граюлуй молдовенеск, ши ку ачея куноск ей ынтру адевэр, кум кэ ворба млдовеняскэ йасте май куратэ декыт а лор, мэкар де ши ну мэртурисеск, фиинд пропиць ей де антипатия че йасте ынтре молдовень ши ынтре мунтень.
Pentru limba noastră moldovenească

Pentru limba noastră moldovenească

Aşa sună titlu unei secţiuni din Letopiseţul Ţării Moldovei
Aşijderea şi limba noastră din multe limbi ieste adunată şi ieste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur, măcară că de la Rîm ne tragem, si cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. Cum spune si la predisloviia letopiseţului celui moldovenescu de toate pre rîndu...
Pisania bisericii Sfîntul Arhanghel Mihail din Războieni 18 noiembrie 1496

Pisania bisericii Sfîntul Arhanghel Mihail din Războieni 18 noiembrie 1496

În zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domn, Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, în anul 6984 [1476], iar al domniei sale anul 20 curgător, s-a ridicat puternicul Mahmet
Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către Principii creştini după victoria de la Vaslui - 25 ianuarie 1475

Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către Principii creştini după victoria de la Vaslui - 25 ianuarie 1475

(traducerea originalului din latina)
Către Coroana ungurească şi către toate ţările în care va ajunge această scrisoare, sănătate. Noi, Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă, tuturor cărora le scriu, şi vă doresc tot binele, şi vă spun Domniilor Voastre că necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme şi este încă pierzătorul întregii creştinătăţi şi în fiecare zi se gîndeşte cum ar putea să supună şi să nimicească toată creştinătatea.
Легенда об основании Молдавского княжества

Легенда об основании Молдавского княжества

предание из молдавско-польской хроники о том, что «по воле Бога воевода Драгош пришёл из Венгрии, из места Марамуреш возле реки Марамуреш, охотясь на зубра, которого он убил возле реки Молдова. Он отпраздновал это вместе со своими боярами, страна понравилась ему и он остался, и населил страну своими молдаванами из Венгрии, и был их князем в течение двух лет».
Ын спациу Нистру ши Карпаць н’ау фост гэсите нич ун монумент дин секолул V

Ын спациу Нистру ши Карпаць н’ау фост гэсите нич ун монумент дин секолул V

Пе ла сфыршитул секолулуй IV локуиторий цинутурилор динтре Нистру ши Карпаць, аскунзинду-се де урмэрирь, ышь ынгроапэ комориле-тезауре де монеде (лынгэ ор.Орхей, лынгэ сателе Лукашовка, районул Орхей ши Кирилень, районул Лазо). Ын секолул IV ши ынчепутул секолулуй V ын урма гроазничий ловитурь а хунилор, дако-жеций, сармаций, аланий ши гоций, каре трэисерэ ын режиуниле Ниструлуй ши але Прутулуй, фусесерэ ын мажоритатя казурилор нимичиць
De discălicatul Maramoroşului

De discălicatul Maramoroşului

(sursa) Letopiseţul Ţării Moldovei - Simion Dascalul interpolator al cronicii lui Grigore Ureche, adus in Moldova din Transilvania.

Laslău craiul ungurescu după izbîndă cu noroc ce au făcut, de răsipi pre cei tătari şi să aşează la scaunul său, sfătuitu-s-au cu boierii săi, ce vor face cu acei tălhari ce-i adusă într-ajutoriu de la împăratul Rîmului, cu carii mare izbîndă făcusă, de răsipise puterea acelor tătari
De izvodirea moldovenilor, de unde au venit într-aceste locuri

De izvodirea moldovenilor, de unde au venit într-aceste locuri

(sursa) Letopiseţul Ţării Moldovei - Simion Dascalul interpolator al cronicii lui Grigore Ureche, adus in Moldova din Transilvania.

Scrie letopiseţul cel ungurescu că oarecîndu pre aceste locuri au fostu lăcuind tătarii. Mai plodindu-să si înmulţindu-să si lăţindu-să, s-au tinsu de au trecut si preste munte, la Ardeal. Şi împingăndu pe unguri din ocinile sale, n-au mai putut suferi, ce singur Laslău craiul ungurescu, cari-i zic filosof, s-au sculat de s-au dus la împăratul Rîmului, de ş-au cerşut oaste întru ajutoriu împotriva vrăjmaşilor săi.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com