Paşaport în Principatul Moldovei

Paşaport în Principatul Moldovei

Temeiul juridic, potrivit căruia au fost slobozite pașapoartele, se baza pe articolul 434 din Regulamentul Organic al Moldovei, care prevedea că: “Tot boeriul sau orașanul moldovan este slobod a călători în țări streine, pretutindine oriunde interesurile sale ceri, fără a-l pute opri cevași, afară de întîmplările hotărîte de legi”.
Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Pentru lupta sa politică poziţia antiunionistă a plătit cu vîrf şi îndesat, asta pare a spune trecutul lui. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

Lucrarea lui Nicolai Istrati ce a văzut lumina zilei în 1856, este manifestul antiunioniştilor privind eventuala unire Moldovei cu Valahia. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

”De obște gheografie pe limba moldoveniască scoasă de pe Gheografie lui (Claude) Buffier, după orînduiala care acum mai pre urmă s-au așăzat în Academie de la Parizi. Acum întîi tipărită: în zilele Prea Luminatului, și Prea Înălțatului Domnului nostru Alexandru Ioan Calimah V(oe)v(o)d. Cu blagoslovenia, și cu toată cheltuiala Preosfințitului Mitropolit a toată Moldavia, Kirio Kir: Iacov. Întru a Preaosfinției Sale tipografie, în Sfinta Mitropolie, în Iași.”
Cine este Basarabia?

Cine este Basarabia?

Răspuns găsim în Pisania bisericii Sfîntul Arhanghel Mihail din Războieni 18 noiembrie 1496 "...în anul 6984 [1476], iar al domniei sale anul 20 curgător, s-a ridicat puternicul Mahmet, împăratul turcesc, cu toate puterile sale răsăritene şi încă şi Basarab voievod poreclit Laiotă a venit cu el, cu toată Ţara sa Băsărăbească. Şi au venit să prade şi să ia Ţara Moldovei..."
Uniformele Principatului Moldovei

Uniformele Principatului Moldovei

Uniformele Principatului Moldovei armatei, cavalerie, infanteriei, artilerie, pompieri, miliţiei. STATUL MAJOR: ofiţer superior (surtuc), general inspector (ţinuta de paradă), adjutant al dejurstvei (ţinuta de paradă), adjutant al dejurstvei (surtuc)Ţinute de vară, de iarnă, de paradă.
LIMBA MOLDOVENEASCĂ

LIMBA MOLDOVENEASCĂ

Tipărituri vechi moldoveneşti.
Elena Voloşanca

Elena Voloşanca

Domniţa Elena, fiica lui Ștefan cel Mare şi a Evdochiei de Kiev. S-a născut la Suceava, nu se cunoaște cu certitudine data nașterii (1464/1466). În anul 1479 Ştefan a început tratativele pentru o căsătorie dinastică între fiica lui şi moştenitorul cneazului Moscovei, Ivan Ivanovici.
MĂRTURII ISTORICE DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCĂ

MĂRTURII ISTORICE DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCĂ

Pentru determinarea conștiinței naționale chestiunea limbii joacă un rol extrem de important. Chestia nici nu este în limba însăși ca atare, ci în aceea, cum își numesc limba unele sau alte popoare, care este autodenumirea ei, cînd a apărut pentru prima dată și cît de largă a fost răspîndirea ei. În cercetarea noastră sînt prezentate probe incontestabile, care confirmă existența poporului moldovenesc încă de pe timpurile evului mediu. În linii mari, aceeași cale în istorie poate fi urmărită și atunci cînd dorim să stabilim: cînd și cum s-a întrebuințat termenul ”limba moldovenească”. În ”Cursul de gramatică istorică a limbii moldovenești”, tipărit la Chișinău în 1964 se menționează: ”De pe timpurile formării statului moldovenesc, limba populației localnice este cunoscută sub denumirea limba moldovenească”
MĂRTURII ISTORICE DESPRE NORODUL MOLDOVENESC

MĂRTURII ISTORICE DESPRE NORODUL MOLDOVENESC

Încă pe 2 august 1956 cunoscutul lingvist romîn J. Byck în ”Gazeta literară”, care apărea la București a dezmințit părerea celor, care susțineau, că în istorie nu au existat etnonimul ”moldovan” și glotonimul ”limba moldovenească”. El menționa: ”Tot așa, precum se știe despre țara Moldovei, tot așa se știe și despre poporul moldovenesc și limba moldovenească. De cînd? Din adîncă vechime și pînă aproape în zilele noastre”. Totodată J. Byck prezenta exemple din numeroase opere ale cronicarilor, istoricilor, scriitorilor, lingviștilor moldoveni: G. Ureche, M. și N. Costin, D. Cantemir, I. Neculce, V. Măzăreanu, M. Gaster, C. Vîrnav și mulți alții( Citat după: Чобану И. Д. Слово о судьбе родного языка. Тирасполь, 1992, с. 5).
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com