Graiesc Moldoveneste: Despre corbul romînesc

Despre corbul romînesc

Facebook Odnoklassniki

Pe noi ne informează fără motive de nesiguranţă, că simbolul heraldic romînesc este o acvilă, care este apreciată că a fost preluată de daci de la ligiunile romane şi atestă, continuitatea neîntreruptă a urmaşilor daco-romanilor.

Pe cînd trebuie de menţionat faptul, că în istoriografia romînească s-au purtat vii discuţii asupra originii şi semnificaţiei păsării, constituind elementul principal al stemei. La această dispută au participat cunoscuţi istorici, heraldişti şi sigilografi: Bogdan Petriceicu Hajdeu (pasărea heraldică este după opinia sa un şoim), V.A. Urechia (identifică în stemă un corb), P.V. Năsturel (acvilă), Ion Bogdan (vultur).

Cît ne priveşte, considerăm că pasărea heraldică din stema Valahiei este, la origine, corb. Mai ales compoziţia întîlnită în sigilii, după prima jumătate a secolului al XV-lea, respectiv după domnia lui Neagoe Basarab, cînd pasărea heraldică a fost reprezentată într-un mod cert că face parte din familia corvidelor. Comparînd diferitele reprezentări ale stemei Valahiei, constatăm că, de obicei, atunci cînd pasărea este inclusă într-un spaţiu redus (emblema unui sigiliu, al cărui cîmp cuprinde şi alte elemente) trăsăturile sale sînt neîndoielnic de corb.

 

Vă propunem cîte-va exemple:

Corb rominesc

 

Corb rominesc

 

Corb rominesc

 

Corb rominesc

 

Corb rominesc

 

Corb rominesc

Trebuie de menţionat că calitatea de execuţie a meşterilor în Valahia dese ori lasă de dorit pasărea fiind reprezentată într-o manieră ambiguă, care lăsa posibilitate unei duble interpretări.

Dar totuşi, prima înfăţişare, recunoscute de toţi, cu trăsături  de corb a păsării heraldice din stema heraldică a Valahiei o întîlnim în sigiliul mare al domnului Neagoe Basarab. Acest sigiliu autentifică privilegiul dat braşovenilor în 1517.

O compoziţie deosebit de originală întîlnită în sfragistica romînească cuprinde aşa-zisa scenă a săgetării corbului. Prima impresiune sigilară în care pasărea heraldică a Ţării Romîneşti ţine în cioc un inel, a aparţinut lui Dan al II-lea.

Cum se ştie, profesorul A. Sacerdoţeanu a cercetat emblema acestui sigiliu şi a evidenţiat că prin introducerea acestui element domnul Ţării Romîneşti amintea înrudirea sa cu familia lui Iancu de Hunedoara (Corvin).

În secolul al XVIII-lea, scena săgetării corbului a fost exprimată mai evident. Prima reprezentare de acest fel însoţeşte portretul domnului Constantin Mavrocordat, zugravit de Liotard

Ca să fie pe înţălese, de ce pasărea heralfică, recunoscută ca corb, face legătura cu dinastia ungară a Corvidelor trebuie să ne amintim de legenda.

 

Legenda lui Iancu de Hunedoara

Stema lui Iancu de Hunedoara

Neamul Corvinestilor care l-au dat pe Iancu de Hunedoara si pe fiul sau Matei Corvin, regele Ungariei isi trage spita din cneji valahi, fratii Radu, Mogos si Voicu. Pentru meritele lor ostasesti au primit de la rege,ca donatie noua, castelul si domeniul de la Hunedoara. Asa s-a nascut dinastia Huniazilor. Tatal lui Iancu-Voda, era in slujba regelui ungar de la Buda si pazea granitele dinspre Imperiul Otoman si-i potopea in bataie pe turci.

Intr-o zi pentru o fapta eroica, Voicu Romanul a fost chemat la Buda, poftit de rege, care, dorea sa-l cunoasca si sa-l inroleze in garda sa. A plecat Voicu cu sotia si copilul la Buda unde i-a fost daruit un inel cu pietre scumpe, de catre rege. Pe drumul de intoarcere, pentru a se putea odihni, l-a lasat pe Iancu sa se joace cu inelul ca sa nu-l deranjeze. Dar Iancu s-a plictisit de inel si l-a lasat in iarba fiind atras acum de un corb. Dar corbul vazînd inelul stralucitor s-a coborît si a inhatat inelul. Iancu speriat dar totusi intelept, scoate arcul si trage, nimerindu-l pe corb, chiar in gusa, corbul cazînd la pamînt, iar Iancu recuperînd inelul. Parintii lui Iancu s-au trezit si vazîndu-i fapta s-au minunat. Intîmplarea aceasta a ajuns la urechile regelui, la Buda, care l-a dat la scoala, sa invete carte si mestesugul razboiului. Iancu a ajuns la fel de puternic ca si tatal sau.A ajuns capitan de osti, general, voievod al Transilvaniei si loctiitor al Regelui Ungariei. Ca amintire a intîmplarii din copilarie, Iancu-Voda de Hunedoara si-a asezat pe stema un corb cu inel in cioc zicîndu-si Ioan Corvin de Hunedoara ( in ungureste - Huniade) Aceasta este legenda blazonului familiei Huniazilor....

 Şi să ne amintim că dese ori denumirea a ţării romînilor suna Ugrovlahia (Valahia ungara).

 

 

În final, dacă privind imaginea unii pot a nu recunoaşte ce vad, atunci vă propunem cîte-va menţionări scrise despre stema romînească:

 

1. D.Cantemir numea pasăre heraldică romînească - "corbul pasire răpitoare, simbol al muntenilor".

 

2. Cîteva cuvinte despre stema Valahiei în pravila lui Matei Basarab tipărită la Govora în 1640 „Stihuri la prea luminata stemă a milostivilor domni Basarabi":
„Faţa aceasta drept stemă pasere corb poartă,

Pe de-asupra al căruia sbor coroana acum atîrnă.

El arată pe al unei case prea luminate şi prea antice,

Pe al casei neamului Basarab, prea viteazul

Bărbat cu sceptru ce nu fără spor pe tron se vede...
Urii Năsturel de la  Fiereşti."

 

3.

STIHURI POLITICE 12
ASUPRA STEMEI PREALUMINATULUI, SLĂVITULUI ŞI BLAGOCESTIVULUI IO CONSTANDINU B. BASARABA-VOEVODA

 


  Corbulu ţiindu crucea-n gură totu omulu să crează,
  Că buna credinţa Ţării Rumîneşti însemnează.
  Însemnează şi putearea ce are de păzeaşte
  Pre Constandinu Basarabă care acumu domneaşte.
  Copaciulu înrădăcinatu pre care corbulu şade,
  Îlu arată spre cei supuşi cu milă cumu să cade.
  Iară soarele şi luna strălucindu cu mari rază,
  Bunele Măriei-sale fapte adeverează.
  Aşijderea buzduganulu înpreună şi spata,
  Îlu arată vrăjmaşiloru cu răsplătire gata.
  Păzască-lu dară Dumnezeu ani mulţi ca să domnească
  Şi-n ceriu cu Sfîntul Constandin parte să dobîndească.

 

4. Vieţile sfinţilor pe luna lui Octombrie, Mânăstirea Neamţ, 1809

Stema Rusiei, sub care se află stemele Moldovei şi a Valahiei, care se aflau, la acea vreme, sub administraţia rusească

vietile-sfintilor-stema-rusiei

Stihuri 14 asupra Stemii prea înălțatului și prea blagocestivului Alexandru Pavlovici întîiu, Împăratului a toată Russiia.

...Că să supun înălțimei sale cu bună voire,
de unde așteaptă și multă miluire.
Iar Corbul prin semnul cel de biruință
vesteaște a Valahilor întemeiarea în credință;
Încă și mărimei sale îi aduce
puteare și tărie prin cinstita Cruce,...

 

 Apare întrebarea, de ce romînii la un moment istoric s-au dezis de simbol heraldic a lor tradiţional, care le face legatura cu Iancu Hunedoara (n. ca. 1407 - d. 1456, voievod al Transilvaniei între 1441-1456 și regent al Ungariei între 1446-1452, mare comandant militar, tatăl regelui Matia Corvin) şi marea familia Huniade, care mai este cunoscută și sub numele de Corvin, Corvinus sau Corvinești. Chiar teoria etimologiei numelui Corvin spune, că numele Corvin se referă la cuvîntul latin corvus (corb).

 Familia Huniade, (Familia Corvineștilor, în maghiară Hunyadi sau Hunyady în surse istorice) este o importantă familie nobilă maghiară cu origine mixtă valaho-cumană și maghiară. Originea valahă este subiectul multor dezbateri aprinse. Există ipoteza că linia paternă a familiei a fost valahă și ortodoxă, dar a devenit romano catolică și a înclinat spre partea maghiară datorită faptului că maghiarii aveau în acea perioadă un statut social-politic mai ridicat în Transilvania. Acest fapt era destul de comun pe atunci, mai multe familii nobile maghiare au avut membri de origine valahă datorită acestui motiv. Căsătoriile între cele două etnii nu au fost deloc controversate decît după perioada războaielor cu Imperiul Otoman.

De ce romînii au apelat la acvila? Poate răspunsul trebuie căutat în sensul semantic a cuvîntului corb? Ce ne spune DEX?

 

corb

 

 Astfel corb înseamnă: 1. pasăre din ordinul vrăbiilor 2. cioara, cioroi, croncan 3. porecla dată ţiganilor 4.pasăre neagră mănîncă şi mortaciuni, cînd găseşte (a navali ca corbii la cadavru, tîlhar la tîlhar nu face rău).

 

Dar după noi aceste înterpretări sînt subiective, întrucît şi corbul se caracterizează prin unele trăsături pozitive demne de a fi apreciate şi, pentru acest fapt, inclus, în reprezentări heraldice (se ştie că el trăieşte foarte mult, circa 100 ani).

 

 

 
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com