ŞTEFAN MOLDOVAN

ŞTEFAN MOLDOVAN

În unul din primele documente păstrate din epoca lui Ștefan (din 12.08.1457), emis de Cancelaria Moldovei, Ştefan al III-lea se intitula „Стефан воевода, Господарь Земли Молдавской” şi-l semna, bizuindu-se pe credinţa marilor săi dregători, „a tuturor boierilor noştri moldoveni, mari şi mici”.
Regulamentele organice: două ţări - două limbi

Regulamentele organice: două ţări - două limbi

Regulamentele organice din 1831-32 au fost primele constituţii ale Moldovei şi Valahiei, care recunoşteau două limbi: moldovenească în Moldova şi rumînească în Valahia.
Молдавский язык иллирийского происхождения или молдаване являются южными славянами?

Молдавский язык иллирийского происхождения или молдаване являются южными славянами?

нужно признать, что основа языка наших предков сформировалась, вероятно, в центральных Балканах, в соседстве с южными славянами и албанцами, находясь под их лингвистическим влиянием. Генетические исследования вывели удивительные выводы, что делает молдаван практически чистыми славянами, как югославы.
Limba moldovenească este de origine ilirică sau moldovenii sînt slavii sudici?

Limba moldovenească este de origine ilirică sau moldovenii sînt slavii sudici?

Trebuie să recunoaştem că baza limbii strămoşilor noştri s-a închegat, probabil, în Balcani Centrali, în vecinătatea slavilor de miazăzi şi a albanezilor, aflîndu-se sub influienţa lingvistică a acestor vecini. I2а1b М423 este galogrupa descendenţilor slavilor. După cum se vede din cercetare această gaplogrupă este puternică în fosta Iugoslavie şi în Moldova, ce face pe moldoveni să fie aproape puri slavi, ca iugoslavi.
Сталину предлагали объединить Молдову.

Сталину предлагали объединить Молдову.

и. о. первого секретаря ЦК КП (б)М Н. Салогор подписали и направили Иосифу Сталину соответствующее письмо. В нем предлагалось включить в состав республики 13 уездов Румынии с населением примерно 2,5 млн человек, три уезда Южной Буковины (377 тыс. человек), два уезда Северной Трансильвании и Марамуреша (306 тыс. человек).
Stalin a fost cerut să unească Moldova de Est cu Moldova de Vest

Stalin a fost cerut să unească Moldova de Est cu Moldova de Vest

interimarul primului secretar CC PC(b)M N.Salogor au semnat şi îndreptat lui Stalin scrisoarea respectivă. În care se propunea de a ingloba în cadrul republicii 13 judeţe Romîne cu populaţia aproximativ 2,5 mln. de oameni, 3 judeţe Bucovinei de sud (377 000 oameni), 2 judeţe Transilvaniei de nord şi Maramureş (306 000 oameni).
Gh. Asachi partizanul strînselor relaţii politice şi culturale cu Rusia. Regulamentele organice Moldovei şi Munteniei fost-au dăruite de Imperiul Rus.

Gh. Asachi partizanul strînselor relaţii politice şi culturale cu Rusia. Regulamentele organice Moldovei şi Munteniei fost-au dăruite de Imperiul Rus.

Rămas puternic impresionat de instituţiile culturale vizitate la Petersburg, la întoarcere Asachi va căuta să le realizeze cît mai curînd posibil şi în ţara sa. Mai mult, sub impresia acestei călătorii, el a devenit “partizanul strînselor relaţii politice şi culturale cu Rusia”, lucru ce se va repercuta din plin asupra tuturor acţiunilor sale viitoare.
Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

Implicarea lui Ion Creangă în politică este un aspect mai puţin cunoscut din biografia acestui mare scriitor. Pe 03 aprilie 1866 în mulţime, alături de înalta faţă bisericească, Mitropolitul Calinic Miclescu, se găseau şi mulţi clerici, printre ei şi diaconul Ion Creangă.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com