Graiesc Moldoveneste:

"MOLDOVA MARE" în Bucureşti (VIDEO)

Facebook Odnoklassniki

Pentru prima dată în 20 de ani, renaşterea recunoştinţei moldoveneşti a capatat un proces de formare a unei naţiuni noi moldoveneşti. Adică, proces de renaştere naţională a capatat forma unei geneze fireşti, dar nu comandat de peste hotar, bazat pe mituri si mitologii. Noi am ajuns la faza formării noii naţiuni civice moldoveneşti, polietnice. Presiunea suportată de naţiunea a produs efecte neaşteptate pentru cei care aplică presiuni. Drept răspuns la rumînizarea forţată şi accelerată, noi asistăm la formarea noii naţiuni moldoveneşti, rădăcinele căreia sînt mai vechi de cît vîrsta Romîniei.


Astfel, noua naţiunea moldovenească a început activ să-şi apere existenţa, trecînd deja la atac. Romînia a semănat vînt, dar va culege furtună.

 

 

Впервые за 20 лет процесс возрождение молдавской идентичности переродился в движение формирования новой молдавской нации. То есть, процесс национального возрождения получил форму естественного генезиса, а не заказа из-за рубежа, основанного на мифах и мифологии. Мы достигли этапа формирования новой гражданской, полиэтничной – молдавской нации. Давление, выдерживаемое нацией, произвело неожиданный эффект для тех, кто применяет давление. В ответ на ускоренную и принудительную румынизацию, мы присутствуем при становлении новой молдавской нации, корни которой на много старше возраста Румынии.


И вот, новая молдавская нация начала активно защищаться, а лучшая защита, как мы знаем, это нападение. Румыния посеяла ветер, а пожнет ураган.

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com