Graiesc Moldoveneste: Ce însemna cuvîntul romîn pentru Dimitrie Cantemir?

Ce însemna cuvîntul romîn pentru Dimitrie Cantemir?

Facebook Odnoklassniki

Existau oare vre-o dată romîni de Italia? În Dacia au venit nu romani, ci romîni? Au fost cînd-va împăraţi romîneşti? Limba latinească se mai numeşte romînească? Traian a descalecat în Dacia colonii romîneşti, nu de romani, cum se susţine astăzi? Traian a făcut provincie romînească, nu a Romei? Şi a descalecat Dacia cu romîni, nu romani? Traian avea oaste nu de romani, ci din romîni? Dacii au luptat cu romînii, nu cu romanii? Podul peste Dunăre au construit romînii, ca să poată trece armata lui Traian? Dacii au dovedit şi au apucat limba romînească?
 

Aceste întrebări par stupide, dar ele apar citind lucrarea lui Dimitrie Cantemir Hronicul romano-moldo-vlahilor.

 

Existau oare vre-o dată romîni de Italia? În Dacia au venit nu romani, ci romîni?

"...neamul Romînilor din Dachia, macar că dela Romînii de Italia sartrage,..." "...venirea Romînilor în Dachia..."

Au fost cînd-va împăraţi romîneşti?

"... Împăraţilor Romîneşti,..."

 

limba latinească se mai numeşte romînească?

"...limba cea părinţască (carea din Romînească sau latinească este)..."

 

Traian a descalecat în Dachia colonii romîneşti nu de romani, cum se susţine astăzi?

"...Coloniile Romîneşti..."

 

Traian a făcut provincie romînească, nu a Romei? şi a descalecat Dacia cu romîni, nu romani?

"...Traian o făcusă provinţie Romînească..." "...Romîni, şi iau aşezat în mijlocul Misiei..." "...descălecătura Dachiei cu Romînii de la Traian,..."

 

"...Romînii din Dachia să fie Romîni de la Italia,..." Romînii de Traian puşi în Dachia,..."

 

Traian avea oaste nu de romani, ci din romîni?

"...au descălecat Dachia cu cetăţeani dela Roma, şi cu oşteani bătrîni Romîni,..." "...pentru Romînii din Dachia..."

 

Dacii au luptat cu romînii, nu cu romanii?

"...multă samă de oaste Romînească, şi Dachii pururea au fost biruitori, şi deasupra."

 

Podul peste Dunăre au construit romînii, ca să poată trece armata lui Traian?

"...cheltuiala Romînească... Traian... săvîrşit podul..."

 

Traian a aşezat colonii de romîni în Dachia?

"...aşezat Traian împărat sloboziile Romîneşti în Dachia,..."

 

"Romînilor în Dachia"

 

"...lăcuitori Romîneşti... săsă rădice din Dachia, şi să treacă peste Dunăre, deci'nde în Misia,..."

 

"...Romînii noştrii să fie de neamul Romînilor dela Italia,..."

 

Dacii au dovedit şi au apucat limba romînească?

"Dachii să fie apucat o parte din limba Romînească..."

 

Ce înseamnă tot asta? D. Cantemir încurcă lucruri evidente, dar atunci el nu poate fi savant? El nu poate face diferenţa între roman şi romîn?

Ori la mijloc este o minciună?

Dacă să primim teza, că pentru D. Cantemir cuvîntul roman şi romîn avea acelaşi sens, adică locuitorul oraşului Roma Antică, latin şi romîn era unu şi acelaşi lucru, atunci totul se aranjază logic. Adică cuvîntul romîn era pronunţarea cuvîntului roman în limba moldovenească, aşa cum în rusă nu se rosteşte романин, ci римлянин, deoarece Roma în rusă se pronunţă Рим, iar moldovenii pronunţau Rîm. ("de la Rîm ne tragem" G. Ureche Letopiseţul Moldovei).

Astfel a spune că D. Cantemir susţinea că moldovenii sînt romîni, adică parte a naţiunii statului romînesc, este o MINCIUNĂ. Mai ales că pe moldoveni, munteni, ardelenii etc. Cantemir identifică ca popoare separate, ce se trag de la romani.

 

Astfel a afirma, că moldovenii istoric şi ştiinţific trebuie să se numească romîni, este tot aşa de ştiinţific, cum a spune că francezii, spaniolii, portughezii etc. trebuie să se numească romîni. Dar dece nime nu le cere asta, da moldovenii sînt impuşi?

Deci, împrumutînd şi schimbînd semantica cuvîntului "romîn", romînii şi-au lungit istoria statului romînesc în adîncul veacurilor.

 

Şi ultima întrebare: adresarea "Cătrî toatî semenţia romeneascî" şi "limba romănească" din Cazania lui Varlaam ce însemna?

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com