Graiesc Moldoveneste: Simbolica Moldovei, profanată şi ignorată

Simbolica Moldovei, profanată şi ignorată

Facebook Odnoklassniki

Autor: Andrei Nesteriuc
Simbolurile de stat ale unei ţări sunt nu pur şi simplu  nişte semne distinctive ale acesteia. Anume ele îi întrunesc pe oameni în naţiuni, sunt temelia statalităţii.  Fiecare dintre ţările europene – chiar şi cele ale căror rădăcini istorice şi culturale se întreţese strîns – au simbolica lor. De ce Moldova trebuie să fie o excepţie?


În Romînia, limba oficială este limba romînă. Principalul element al stemei Romîniei este vulturul auriu, care ţine în cioc crucea, iar în ghiare – sceptrul şi sabia. Principalele culori ale stemei – roşu, galben şi albastru – reprezintă culorile drapelului Romîniei. Scutul heraldic situat pe vultur este divizat în cinci părţi. Pe acestea sunt situate simbolica Valahiei (un vultur ce ţine în cioc crucea aurie ortodoxă), a Moldovei (pe un fundal rubiniu (roşu) : cap de bour cu stea între coarne, cu un trandafir şi o semilună prin părţi), al Olteniei şi Banatului (un pod auriu deasupra valurilor), al Transilvaniei (un vulture negru, şapte cetăţi, soarele şi semiluna) şi al Dobrogei (doi delfini). După anul 1859, în statul nou format, Romînia, a fost abordată problema privind simbolica de stat. În 1863, a fost luată decizia de a uni simbolicile tradiţionale ale Principatului Valahia şi Principatului Moldova. În 1866, după izgonirea lui Alexandru Cuza şi alegerea în calitate de principe al Romîniei a lui Carl Hohenzollern, scutul heraldic a fost împărţit în sferturi. În 1922, stema a fost plasată pe pieptul vulturului romîn cu cruce în cioc, care şi devine principalul simbol al Romîniei (ca rezultat al apropierii simbolicii tradiţionale a Valahiei, vulturul cu cruce în cioc, cu vulturul roman vechi). Vulturul a fost amplasat pe un scut albastru cu o cunună de oţel. Actuala stemă a Romîniei (acceptată în 1992) se bazează pe mica stemă a Regatului Romîn (anii 1922-1947). În calitate de drapel naţional, tricolorul romîn albastru-galben-roşu pentru întîia oară apare în Valahia în timpul revoluţiei din 1848. Fîşiile lui erau situate orizontal, iar în centru se afla inscripţia „Dreptate, Frăție”. În a doua jumătate a secolului XIX, după întemeierea noului stat Romînia, tricolorul devine drapel de stat al acestei ţări. Din 1872, fîşiile drapelului au început să fie plasate vertical.


Republica Moldova este un stat independent şi suveran. Naţiunea ce formează statul o constituie moldovenii, care, împreună cu reprezentanţii altor etnii – ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, evrei, romîni, bieloruşi, ţîgani (romi), polonezi ş.a. – constituie poporul Moldovei, pentru care Republica Moldova este patrie comună. Limba oficială a ţării, consfinţită de Constituţie, este limba moldovenească. Statalitatea moldovenească numără mai mult de 650 de ani. Republica Moldova este succesoarea de drept a patrimoniului istoric şi spiritual al Moldovei istorice, a cărei stemă, pe parcursul veacurilor, a fost capul de bour cu stea între coarne, cu trandafir şi semilună prin părţi, care era elementul compoziţional-emblematic de bază al însemnelor naţionale moldoveneşti de stat – a pecetei şi a drapelului. Şi totuşi, actuala simbolică oficială a Republicii Moldova, de fapt, copiază simbolica statului Romînia – atît vulturul, absolut străin nouă, care nu s-a înrădăcinat în tradiţiile statului nostru, cît şi tricolorul romîn. Şi aceasta e o excepţie absolută în tradiţiile heraldice internaţionale. În situaţia dată, este evidentă o nedreptate, o ştirbire a unicităţii şi identităţii Republicii Moldova şi a poporului ei. Nu este de mirare faptul că, după ce, la începutul anilor ’90 ai secolului trecut, Moldovei i-a fost impusă heraldica romînească, procesul de presiune asupra identităţii moldoveneşti continuă. În prezent a devenit problematică denumirea limbii de stat. Romînia refuză să semneze acordul politic de bază şi acordul privind frontiera. În relaţiile noastre bilaterale există şi alte probleme pe care cetăţenii Republicii Moldova le cunosc bine. Şi toate acestea au devenit posibile după acceptarea simbolicii romîneşti. Iată de ce noi, adepţii statalităţii moldoveneşti, trebuie să luptăm pentru simbolica tradiţională moldovenească, cea care ne-a venit din adîncul secolelor şi cea care cu adevărat reflectă izvoarele istorice şi tradiţiile statului independent moldav.

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com