Graiesc Moldoveneste: SIMBOLURILE MULTISECULARE ALE STATULUI MOLDOVENESC, DOVEZI ALE DĂINUIRII NOASTRE ÎN ISTORIE

SIMBOLURILE MULTISECULARE ALE STATULUI MOLDOVENESC, DOVEZI ALE DĂINUIRII NOASTRE ÎN ISTORIE

Facebook Odnoklassniki

Pentru toate popoarele, stema Ţării - semnul heraldic suprem - are o importanţă deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria Ţării; prin intermediul ei, tradiţia rămîne veşnic vie, iar semnificaţia ei trezeşte sentimentul naţional. Adevărata stemă statală a Moldovei – capul de bour cu stea între coarne, flancat la dreapta de o roză (soare) la stînga – de semilună, care însoţeşte şi marchează întreaga istorie multiseculară a Moldovei, fiind elementul emblematic al însemnelor naţional–statale moldoveneşti: sigiliul de stat, drapelul – ca dovadă a continuităţii Statului Moldovenesc - a moldovenilor. După cum se menţionează în culejerea V.Mischevka, I.Negrei, A.Nichitici, “Siimbolurile Tarii Moldovei” (1994, р. 35), „pe parcursul veacurilor stema a suferit unele modificări neesenţiale, dar, conchid autorii, elementele de bază - scutul, capul de bour cu mobilele însoţitoare (soarele, semiluna) - au rămas, practic, constante şi definitorii, reprezentînd dintotdeauna SIMBOLUL STATALITĂŢII MOLDOVENEŞTI”.

 

 

Cel mai des intîlnit steag al Moldovei şi cel mai cunoscut este acela roşu, culoarea proprie suveranului –  domnului ţării, În centru este reprezentată stema ţării, în culoare aurie, capul de  bour, cu o stea, cel mai des cu cinci raze, între coarne, cu o roză în partea dreaptă, uneori înlocuită de un soare, şi o lună nouă în partea stînga. Spre această descriere duc majoritatea surselor. Despre steagul domnesc „Steagul cel Mare” a lui Ştefan III cel Mare se cunoaşte din diploma „Omagium Palatini Moldauiae”, în care se spune despre jurămîntul domnitorului moldovenesc Ştefan cel Mare regelui polonez în anul 1485. Diploma este scrisă în latină şi partea, unde este descris steagul, în traducere sună următor: „Steagul cel mare avea flamura de culoare roşie, pe care era în aur frumos pictată Stema Ţării Moldovei”(…Banderium quoque magnum sericeum coloris rubri, in quo arma Terrae Moldauiae pulcre auro depicta erant...). Cl. Isopescu, în „Diplomatarium Italicum”, I, 1925, p. 423-426, nr. XXXVIII; „Arhiva istorică a României”, I, 2, p. 23-26., Victor Eskenasy “Omagiul lui Stefan cel Mare de la Colomeea (1485)., note pe marginea unui ceremonial medieval”. Steagul lui Ştefan este un simbol, care reprezintă pentru moldoveni o valoare istorică deosebită. Steagul întruchipează memoria despre unul dintre MARII domnitori a Moldovei, unul dintre puţinii, care intradevăr a purtat grija poporului său.

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com