Graiesc Moldoveneste: Pentru limba noastră moldovenească

Pentru limba noastră moldovenească

Facebook Odnoklassniki

Aşijderea (la fel, de asemenea) şi limba noastră din multe limbi ieste adunată şi ieste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur, măcară că de la Rîm ne tragem, si cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. Cum spune si la predisloviia letopiseţului celui moldovenescu de toate pre rîndu: ce fiindu ţara mai de apoi ca la o slobozie, de prinprejur venindu şi discălicîndu, din limbile lor s-au amestecat a noastra: de la rîmleni, cele ce zicem latină, pîine, ei zic panis,   carne, ei zic caro găina , ei zicu galena, muieria, mulier, fămeia, femina, părinte, pater, al nostru, noster şi altile multe din limba latinească, că de ne-am socoti pre amăruruntul, toate cuvinte le-am înţeleage. Aşijderea şi de la frînci, noi zicem cal, ei zic caval, de la greci straste, ei zic stafas, de la leşi prag, ei zic prog, de la turci, m-am căsătorit, de la sîrbi cracatiţă şi altile multe ca acestea din toate limbile, carile nu le putem să le însemnăm toate.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com