Graiesc Moldoveneste: Paşaport în Principatul Moldovei

Paşaport în Principatul Moldovei

Facebook Odnoklassniki
Temeiul juridic, potrivit căruia au fost pentru prima dată slobozite pașapoartele moldovenești în veacul 19, s-a bazat pe articolul 434 din Regulamentul Organic al Moldovei, care prevedea: “Tot boeriul sau orașanul moldovan este slobod a călători în țări streine, pretutindine oriunde interesurile sale ceri, fără a-l pute opri cevași, afară de întîmplările hotărîte de legi”. Acestea fiind puse în putere la 01 ianuarie 1832 în Moldova.
De asemenea, prevederile legislative prin care s-au stabilit normele, în potrivire cu care erau slobozite pașapoartele moldovenești, au format conținutul art. 80, punctul VIII din Regulament: “Venitul pașporturilor slobozite de cătră domn pămîntenilor ce ar vroi să margă piste hotar, plătind tacsie cîte zăce lei de pașport. Aceste pașporturi, pecetluite cu pecetea domnească, să vor protocoli de postelnicul. Însuși supușii streini nu vor pute ieși din hotarăle Moldovii fără a li să revedui pașporturile de către poliție. Mocanii streini vor urma a treci piste margine ca și mai înainte. Suma adunată din aceasta tacsie la sfîrșitul fieștecăruie an va treci la visteria pămîntească”.

 

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com