De discălicatul Maramoroşului

De discălicatul Maramoroşului

(sursa) Letopiseţul Ţării Moldovei - Simion Dascalul interpolator al cronicii lui Grigore Ureche, adus in Moldova din Transilvania.

Laslău craiul ungurescu după izbîndă cu noroc ce au făcut, de răsipi pre cei tătari şi să aşează la scaunul său, sfătuitu-s-au cu boierii săi, ce vor face cu acei tălhari ce-i adusă într-ajutoriu de la împăratul Rîmului, cu carii mare izbîndă făcusă, de răsipise puterea acelor tătari
De izvodirea moldovenilor, de unde au venit într-aceste locuri

De izvodirea moldovenilor, de unde au venit într-aceste locuri

(sursa) Letopiseţul Ţării Moldovei - Simion Dascalul interpolator al cronicii lui Grigore Ureche, adus in Moldova din Transilvania.

Scrie letopiseţul cel ungurescu că oarecîndu pre aceste locuri au fostu lăcuind tătarii. Mai plodindu-să si înmulţindu-să si lăţindu-să, s-au tinsu de au trecut si preste munte, la Ardeal. Şi împingăndu pe unguri din ocinile sale, n-au mai putut suferi, ce singur Laslău craiul ungurescu, cari-i zic filosof, s-au sculat de s-au dus la împăratul Rîmului, de ş-au cerşut oaste întru ajutoriu împotriva vrăjmaşilor săi.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com