Graiesc Moldoveneste: Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

Tricolor sau Steagul lui Ştefan?

Facebook Odnoklassniki

Despre ce se discută pe data de 27 aprilie? De ce în 2010 a fost introdusă una nouă zi de sărbătorire: Ziua steagului – ziua tricolorului? Care este motivul ca noi toţi să ne strîngem şi să discutăm, problema steagului? Tricolorul a fost adoptat 23 ani în urmă şi este realitatea noastră de azi. În mod normal ar fi ca toţi deja să se deprindă cu faptul că este aşa cum este şi să mergem mai departe. Să construim statul nostru şi să ne cautăm de treabă. Dar se primeşte că ceva merge strîmb, dacă noi şi astăzi tot discutăm pe marginea steagului Moldovei.

 

Pentru prima dată în 20 de ani, renaşterea recunoştinţei moldoveneşti a capatat un proces de formare a unei naţiuni noi moldoveneşti. Adică, proces de renaştere naţională a capatat forma unei geneze fireşti, dar nu comandat de peste hotar, bazat pe mituri si mitologii. Noi am ajuns la faza formării noii naţiuni civice moldoveneşti, polietnice. Presiunea suportată de naţiunea a produs efecte neaşteptate pentru cei care aplică presiuni. Drept răspuns la rumînizarea forţată şi accelerată, noi asistăm la formarea noii naţiuni moldoveneşti, rădăcinele căreia sînt mai vechi de cît vîrsta Rumîniei. Noi pentru prima data am ajuns la concilierea naţională: ruşii etnici sînt gata să se numească moldoveni, din motiv că sînt cetăţeni ai Moldovei. Şi numai rumînii nu vor să facă asta.

 

În sfîrşit, cetăţenii vor să afle mai mult de cît le spun diferiţi poeţi deal de Dabija sau raposaţii Vieru şi Lari. Oamenii nu sînt satisfăcuţi, societatea nu este îndestulată cu produsul ce i se oferă cu rădăcini de peste Prut-Milcov. Povestea lor nu oferă răspunsuri la toate întrebările care apar în ghîndurile moldovenilor.

 

 Istoria arată ca memoria naţiunii nu poate fi ştearsă. Istoria Moldovei nu se primeşte a primitiviza, ea nu se rezumă numai la cîteva generaţii. Douăzeci de ani nu este numai un început, ci o continuitate firească a începutului statalităţii moldoveneşti din 1359. În faţa societăţii moldoveneşti s-a ridicat întrebarea identificării. Oamenii se întreabă cine sînt ei şi de unde vin. De ce ei sînt aşa cum sînt, şi de ce ei se deosebesc de cei care îi fac rumîni.

 

Astfel din acest bazis şi izvorăşte problema steagului. Ce este un steag pentru o ţară? Este un simbol. Prin simbolul acesta oamenii se identifică, prin el ei îşi găsesc locul lor în istorie, prin el se înţălege cine sînt strămoşii lor etc. Dar dacă simbolul nu îndeplineşte funcţiile lui şi nu satisface cerinţele puse în faţa lui de naţiunea? Ce reiesă că naţiunea este rătăcită sau simbolul poate este strîmb?

 

Cînd priveşti istoria Moldovei pe o perioadă mai lungă de cît 23 de ani, cînd apreciezi naţiunea moldovenească pe întreagă perioadă de 650 de ani. Atunci vezi că istoric Moldova a avut nu singură duzină de diferite steaguri, înţălegi că tricolorul nu este o vacă sfîntă, care nici nu poate fi atinsă, nici nu poate fi discutată. Tricolorul este unul din mulţime de steaguri istorice moldoveneşti. Dar oare este el cel mai reprezentativ?

 

Ce ne spune istoria? Care sînt semne de bază care caractirizau steagurile moldoveneşti per ansamblu? „Steagul cel mare” prezenta pe pinză stema Moldovei: capul de bour (taur), simbolul statalităţii moldoveneşti. Culoarea de bază a steagului Moldovei era, în general, roşu. Steagul Moldovei din perioada domniei lui Ştefan cel Mare era roşu, avind capul de bour cu stea între coarne şi fiind flancat de soare şi lună steagul cel mare.

Astfel treicolor noi îl găsim numai în istoria contemporană.

Dar ce asocieri are moldovanul cu steagul lui Ştefan? Biruinţă în faţa duşmanilor, statalitatea atotputernică, viaţa demnă şi prosperitatea, Ştefan le fiind un simbol neschimbat statornicit pe veacuri.

Dar ce s-a petrecut sub umbra tricolorului: asocierea cu statul vecin, rumînizarea, dezmembrarea statului, autoizolarea grupurilor etnice şi pierderea concilierii, dezastrul economic, degradarea şi furtul averii statului, depopularea ţării şi multe şi multe altele.

 

Poate aici este toata problema steagului? Poate din aceste pricini moldovenii simt artificialitatea prezentului. Ziua de mîine va da răspuns. Ziua de azi tot rămîne sub semnul întrebării. Naţiunea moldovenească urmează să facă alegerea.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com