Graiesc Moldoveneste: Lecţione adecă cuvîntare

Lecţione adecă cuvîntare

Facebook Odnoklassniki

Lecţione adecă cuvîntare, scoase, dela întîe parte a Gramaticii P.E.H.A.U pentru învăţătura limbii moldoveneşti şi ruseşti, date în tipariu, pentru folosul celor ce vor vre să înveţi, au una, au alta, dintru acesti doaî limbi. În tipografie ce Politicească, în tîrguli Eșului 1799 noemvrie 9

Învățătură, cum trebue să se învețe cărticica aceasta.
Întăe învățătură cel ceva vre să învețe ori una, ori alta dintru aceste doaî limbi, au pentru limba, au pentru cunoștința de orănduilile grammaticii și vrînd vre unul din Rossieni casă înviți limba Moldovenească, au și vre unul din moldoveni pentru 

față au fără față, făcătoare au pătimitoare, și după ce va învăța bine acesti doaî, adică numele și vorba, să înveți și cele lante părți pe cîte va pute, apoi să să apuce dea învăța și adunare cuvintelor ce sau pus înfundul cărțulii aceștie, în a doa parte. și măcar că această adunare de cuvinte, este cu rusie înainte, că slujește pentru un moldovan să înveți rusești, dar să poate zice cuvîntul care îi va trebui înainte, au rusescu au moldovenescu, apoi prinzind vreo carte a ceti moldovenească, au razgovoarile ce sau tipărit de protopopa Mihail Strilbițkii veți

veți vorbi pre bine moldovenești au rusești.
Aducire aminte pentru un rossian.
unii din rossieni nu pot să de adivărata zicere adică proznoșenie la slova Џ și Î în cuvintele moldovenești, iară cu o arătare socotesc că ar pute și pentru ca să zică bine, trebue la slova - Џ - să ție limba lipită în ceriul gurii închip cacum ar zice - ce - oceni - iară înprotiv la slova - Î - să să ție limba îngios și gura deschisă, slobozind viersul închipul gemutului moldovenesc și așe vor zice - Џ - darnu - je- și în

SCARĂ
de tot ce cesă află întru această carte
Întăe parte
Pentru ordografie     fil 1
Pentru etimologhie  fil 10
Pentru nume            fil 11
Pentru loc de nume fil 25
Pentru vorbă            fil 28
Pentru înpărtășire    fil 53
Pentru a vorbii        fil 54
Pentru prepunire     fil 55
Pentru agiungire     fil 56
Pentru întrare          fil 56
Adoa parte
pentru adunare cuvintilor rusești și moldovenești fil 1

de răspuns pi toate le hotărește în loc de apostrof.
Aldoile cînd scrii păzește plecările de nume și timpurile devorbe, de nu pune o slovă în locul de alta, căci în multe locuri scriitorii schimbă, fiind diprinși cu ordografie slovenească și strîcă limba moldovenească: căci fiind multe slove răspunzătoare sînt multe că limba noastră merg una pentru alta și de nevoe să face greșală silidusă a scrie cu toate.
În plecările de nume ce mai mare trebuințe este de alua sama în ce slovă săvîrșesc numele în singurime și în mulțime și așe

PENTRU ETIMOLOGHIE
Etimologhie au cuvîntare limbii moldovenești să înparte în opt părți ca și în alte limbi întru
Nume, Imea: loc de nume, mestoimenie: vorbă, glagol: înpărtășire, priceastie: avorbii, narecie: prepunere, predlog: agiungire, soiuz: întrare, mejdometie:
Dintru aceste patru plecătoare și patru ne plecătoare, plecătoare

PENTRU VORBĂ
Vorba este a trie parte acuvîntării că limba moldovenească sînt patru care

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com