Graiesc Moldoveneste: De discălicatul Maramoroşului

De discălicatul Maramoroşului

Facebook Odnoklassniki

Laslău craiul ungurescu după izbîndă cu noroc ce au făcut, de răsipi pre cei tătari şi să aşează la scaunul său, sfătuitu-s-au cu boierii săi, ce vor face cu acei tălhari ce-i adusă într-ajutoriu de la împăratul Rîmului, cu carii mare izbîndă făcusă, de răsipise puterea acelor tătari; că să le dea loc şi ocine în ţară, nu suferiia cei de loc şi de moşie, ungurii, văzîndu-i că sînt nişte oameni răi şi ucigaşi, socotindu că de să vor plodi şi să vor înmulţi, ei să vor întări şi cîndai să nu li să prilejască vreo price cu dînşii, să nu paţă mai rău decît cu tătarii mai apoi să nu le fie a piierde şi crăiia. Ce le-au ales loc pustii şi sălbatec, îngrădit cu munţi pinprejur, între Ţara Leşască şi între Ţara Ungurească, unde să chiamă acum Maramoroşul. Acolo i-au dus de le-au împărţit hotarăşi ocine şi locuri de sate şi tîrguri şi i-au nemişit pre toţi, adecă slugi crăeşti, unde şi pănă astăzi trăiescu la Maramoroş.

 

(sursa) Letopiseţul Ţării Moldovei - Simion Dascalul interpolator al cronicii lui Grigore Ureche, adus în Moldova din Transilvania.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com