Сталину предлагали объединить Молдову.

Сталину предлагали объединить Молдову.

и. о. первого секретаря ЦК КП (б)М Н. Салогор подписали и направили Иосифу Сталину соответствующее письмо. В нем предлагалось включить в состав республики 13 уездов Румынии с населением примерно 2,5 млн человек, три уезда Южной Буковины (377 тыс. человек), два уезда Северной Трансильвании и Марамуреша (306 тыс. человек).
Stalin a fost cerut să unească Moldova de Est cu Moldova de Vest

Stalin a fost cerut să unească Moldova de Est cu Moldova de Vest

interimarul primului secretar CC PC(b)M N.Salogor au semnat şi îndreptat lui Stalin scrisoarea respectivă. În care se propunea de a ingloba în cadrul republicii 13 judeţe Romîne cu populaţia aproximativ 2,5 mln. de oameni, 3 judeţe Bucovinei de sud (377 000 oameni), 2 judeţe Transilvaniei de nord şi Maramureş (306 000 oameni).
Gh. Asachi partizanul strînselor relaţii politice şi culturale cu Rusia. Regulamentele organice Moldovei şi Munteniei fost-au dăruite de Imperiul Rus.

Gh. Asachi partizanul strînselor relaţii politice şi culturale cu Rusia. Regulamentele organice Moldovei şi Munteniei fost-au dăruite de Imperiul Rus.

Rămas puternic impresionat de instituţiile culturale vizitate la Petersburg, la întoarcere Asachi va căuta să le realizeze cît mai curînd posibil şi în ţara sa. Mai mult, sub impresia acestei călătorii, el a devenit “partizanul strînselor relaţii politice şi culturale cu Rusia”, lucru ce se va repercuta din plin asupra tuturor acţiunilor sale viitoare.
Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

Participarea lui Ion Creangă în Mişcarea antiunionistă de la Iaşi din aprilie 1866

Implicarea lui Ion Creangă în politică este un aspect mai puţin cunoscut din biografia acestui mare scriitor. Pe 03 aprilie 1866 în mulţime, alături de înalta faţă bisericească, Mitropolitul Calinic Miclescu, se găseau şi mulţi clerici, printre ei şi diaconul Ion Creangă.
A. Mateevici -

A. Mateevici - "Momente ale influenţei bisericeşti asupra originii și dezvoltării istorice a limbii moldovenești" - a.1910

În Romînia megieșă unde pînă nu demult liturghiile se petreceau după aceleași cărți bisericești moldovenești, folosite și la noi în Basarabia, acum locul acestor cărți este luat de altele noi, tipărite cu caractere latinești în noua limba creată de filologi novatori. Limba este schimonosită la limită. Ajustată la modelul literar al limbii romîne, fiind introduse latinisme, galicisme și alte barbarisme de origine vest-europeană. Ea nu este înțeleasă pentru populația de rînd şi crează o impresie neplăcută pentru omul de cultură prin imposibilitatea utilizării în scop religios.
A. Mateevici -

A. Mateevici - "Моменты церковного влияния в происхождении и историческом развитии молдавского языка" - a.1910

В сопредельной Румынии, где до сравнительно недавнего времени богослужения совершались по тем же церковным молдавским книгам, что и у нас, в Бессарабии, теперь место этих книг заняли новые, напечатанные латинским шрифтом, созданном филологами-новаторами языке. Язык искажен до последней возможности. Подведен он под шаблон литературного румынского языка и обильно уснащен латинизмами, галлицизмами и всякими другими варваризмами западноевропейского происхождения. Для народных масс он, разумеется, совершенно непонятен. А на культурного человека производит грустное впечатление своим полным несоответствием богослужебным целям.
300 ani de cînd Suedia a fost condusă din Moldova

300 ani de cînd Suedia a fost condusă din Moldova

Aniversarea a - 300 de ani de ședere a regelui suedez Karl XII-lea și oastea sa în Ţara Moldova în Varnița lîngă cetatea Bender, pentru noi este o dată importantă. Această aniversare vorbește de adîncimea istoriei medievale și relației străvechi dintre Moldova și Suedia. Diplomația noastră trebuie să se construiască nu pe baza de 22 de ani, ci include cel puțin tradiția a 3-secole.
Diploma lui Ludovic I din 2 februarie 1365

Diploma lui Ludovic I din 2 februarie 1365

Regele Ungariei Ludovic I dăruiește voievodului Balc și fraților săi moșia Cuhea ca recompensă pentru serviciile făcute regalității în Moldova.
Regele Ungariei Ludovic I recunoaşte independenţa Ţării Moldovei care „s-a transformat în stat” (in regnum est dilatanta). Astfel, prin prisma întregii istorii moldovenești, ziua de 02 februarie 1365 este numită ziua independenței Moldovei.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com