Graiesc Moldoveneste: Moldovenii s-au născut, iar romînii s-au născocit.

Moldovenii s-au născut, iar romînii s-au născocit.

Facebook Odnoklassniki

Proiectul "romîni" este proiectul de catolicizare a valahilor pravoslavnici. 
Procesul de corcire a valahilor în romîni este de veacuri, este lupta concurențială pentru noii enoriași, politica agresiv-expansionistă, este alegere a sistemului doctrinar între catolicism și pravoslavnicie, botezat de catolici, ca ortodoxie. Volohii, fiind pe linia frontului religios, la obîrșia sa au ales teologia estică bizantină, dar această voie a fost neîntrerupt tăgăduită de Vatican, ce trimitea necurmat misionarii. Fapt, ce a dus la nevoia de a interzice orice cărți în grafia latină în Moldova. 
Notă: "Descrierea Moldovei" de Dimitrie Cantemir: ''mitropolitul moldovan... Theoctist..., ca să stîrpească aluatul papistaşilor din biserica moldovenească şi să taie celor tineri prilejul de a citi vicleşugurile papistaşilor - l-a sfătuit pe Alexandru cel Bun să izgonească din ţară nu numai pe oamenii de altă lege, ci şi literele latineşti şi să pună în locul lor pe cele slavoneşti."

Propaganda formulată de Roma a fost preluată de cel mai mare rege ungar Matia Corvin, ce era pe jumătate cu rădăcini vlahice, fapt rușinos pentru un nobil maghiar. Și pentru a transforma slabiciunea în oportunitate, sub șoaptele trimisului Papei Antonio Bonfini, el a mărturusit, că nu că este din vlahi, ci se trage de la Roma patriciilor, (http://graiesc.md/…/matei-corvin-primul-romin-in-istorie.ht…). Pentru ce în istoriografie a întrat, ca primul romîn din istorie.

Următorul pas, care l-a înfăptuit de acum Imperiu Austro-Ungar, a fost crearea, așa zisei, Școli ardelene, care a pus temelia standardului literar romînesc, bazat pe principiu izgonirii slavonismelor și grecismelor și înlocuirea lor cu "latinisme, galicisme și alte barbarisme de origine vest-europeană".
Notă: Alexei Mateevici "În Romînia megieșă unde pînă nu demult liturghiile se petreceau după aceleași cărți bisericești moldovenești, folosite și la noi în Basarabia, acum locul acestor cărți este luat de altele noi, tipărite cu caractere latinești în noua limbă creată de filologi novatori. Limba este schimonosită la limită. Ajustată la modelul literar al limbii romîne, fiind introduse latinisme, galicisme și alte barbarisme de origine vest-europeană. Ea nu este înțeleasă pentru populația de rînd şi crează o impresie neplăcută pentru omul de cultură prin imposibilitatea utilizării în scop religios."(http://graiesc.md/…/momente-din-influenta-asupra-originii-s…).

Așa din eprubeta austriacă s-a izvodit o specie nouă, nici bună nici rea, așa a fost voia soarții, romîn orientat spre vest, dar cel mai vajnic că-i antirus. Din acești purtători, de acum diplomația franceză, a plămădit o țară cu rol de stavilă împotriva înaintării rusești spre strîmtori. Însărcinare pe care romînii îndeplinesc pînă și azi.

Deci, în spațiu romînesc, peste veacuri totuși "papiștii" în final au izbutit să biruie, dar au mai rămas încă moldoveni, care tot din voia sorții s-au conservat în orientarea, alegerea și hotărîrea strămoșilor săi, în pravila lor, care și azi vorbesc, ca Ștefan cel Mare, cu slavonii în aceiași limbă, astfel diametral opuși romînilor. Din această pricină văzuți de neo-rîmleni cu de-a sila potrivnici lor. Ființarea moldovenilor pune la îndoială întreaga construcție romînească.

Astfel, ce pentru moldoveni este viață, pentru romîni este moartea. 

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com