Graiesc Moldoveneste: Limba Moldovenească vs romînă

Limba Moldovenească vs romînă

Facebook Odnoklassniki

Dualitatea dată, sau problema alegerii există nu din motiv că moldovenii nu ştiu cine sînt şi de unde au venit, nu este problema pierderii identităţii. Moldovenii ştiu şi recunosc ferm că sînt moldoveni, chiar şi în cazul cînd spun că vorbesc romîneşte. Nevoia alegerii între aceste două denumirii a uneia şi aceiaşi limbi în esenţă, cînd este pusă în faţa fiecărui moldovan, este pusă prin prisma alegerii între a fi needucat (фэрэ образование) sau educat, om cu carte (cultured person). Orice moldovan care face alegerea în favoarea limbii moldoveneşti îndată simte că trebuie să-şi asume riscul de a fi învinuit în lipsa de carte.

Principalul argument, în permanenţă, adus de promotorii ai limbii romîneşti este: că toţi savanţi, filologi, lingvişti, doctori, habilitaţi şi nu prea, pe un cuvînt oameni de ştiinţă de pe la Academia de Ştiinţă şi Institutul lingvistic sau toţi profesorii de limbă romînă din şcoli şi toate restul instituţii educaţionale – spun, afirmă, au demonstrat că adevăr ştiinţific este limba romînă. Astfel majoritatea moldovenilor care recunosc, ca limbă pe cea romînă, banal se ruşinează să nu pară neciopliţi. Romînofilii chiar direct spun că moldoveneşte grăiesc numai beţivii şi proştii.

În rezultat cei care vorbesc moldoveneşte par a fi în viaţa cotidiană în minoritate şi nu se mai înţelege de unde se iau datele aceste „eronate” a recesămintelor şi diferitor sondaje. Totul este foarte simplu moldovanul la aceasta etapă istorică se ruşinează să afirme în glas în faţa persoanelor necunoscute, că vorbeşte moldoveneşte.

A spune că grăieşti moldoveneşte a devenit un fapt eroic sau o nebunie.

Dar pînă la urmă cine sînt savanţii aceştea? Cine le cunoaşte „creaţia” lor în afară de ei însuşi, rude şi finanţatori (de remarcat, că Academia de Ştiinţă este oficial finanţată de guvernul romîn)? Este grea întrebare.

Pe de altă parte Moldova a avut aşa un om de ştiinţă ca Dimitrie Cantemir - autor, cărturar, compozitor, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, om politic și scriitor. În afara de turcă şi persiană cunoştea arabă, greacă, latină, italiană, rusă, şi franceză, pentru meritele sale ştiinţifice este recunoscut de contemporanii săi şi a fost ales ca membru Academiei de Ştiinţă din Berlin.

Să ne aducem aminte, ce spunea Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei” în Capul al 4-lea „Pentru limba sau graiul moldovenilor”. D. Cantemir numeşte limba ca cea moldovenească, şi face deosebire între cum ar spune moldovanul şi romînul: „Мунтений ши арделений ау тот о лимбэ ку молдовений, нумай кыт ле йасте ворба пуцин май гроасэ [=аспрэ], прекум: "жюр" ромынул [ыл ва пронунца:] "жур", "думнезеу", [ын лок де] "думнедзэу"; "акму" [аку, ын лок де:] - "акума" [аму], "ачела" - "/ах/эла". Ши май ау ей ши алте кувинте, каре нич сынт куноскуте молдовенилор, йарэ ла скрисоаре ну ле обичнуеск, чи урмязэ ынтокмай дупре ортография граюлуй молдовенеск, ши ку ачея куноск ей ынтру адевэр, кум кэ ворба молдовеняскэ йасте май куратэ декыт а лор, мэкар де ши ну мэртурисеск, фиинд пропиць ей де антипатия че йасте ынтре молдовень ши ынтре мунтень.”

De aici rezultă, că a fost şi este o singură limbă, cea moldovenească, dar romînul pronunţă cuvinte moldoveneşti mai aspru, în dialectul său, dar la scris sau limba literară, standard fiind cel moldovenesc. Era corect să scrii "жЮр" şi nu „jUr” cum este acuma, "думнеДЗэу" şi nu „dumneZeu” etc. Da, oare nu este acest standard literar a lui Cantemir, acum limba sau accent popular a moldovenilor? Adica, noi continuăm să rostim cuvintele aşa cum şi pe timpurile lui Cantemir pronunţau şi scriau, dar deja standard literar a devenit modul de rostire sau dialect romînesc. Cantemir spunea că pronunţarea romînească este mai dură, aspră, dar noi acum recunoaştem inversul. Noi am tradat standardul moldovenesc l-am recunoscut că este limba populară şi „урмэм ынтокмай дупре ортография” romînească.

În rezultat avem două adevăruri ştiinţifice, cea a habilitaţilor şi nu prea din Academia şi a lui Cantemir. Rămîne numai ca fiecare moldovan să aleagă care adevăr este mai credibil pentru el

Dar înainte să-şi facă alegerea să ştie, că fix aceiaşi dualitate a existat între: limba macedoneană-bulgară, sîrbă-croată, sîrbă-muntenegreană. Şi în fiecare acest caz fiecare popor a ales propria denumire a aceleiaşi limbi cu standard literar propriu.

În final oamenii aleg identitatea proprie, ei sînt suzeranii ţării, limbii, identităţii, culturii şi istoriei. Să ne oprim să ne ruşinăm de accentul nostru, de limba noastră moldovenească, cu multe slavonisme în ea, că aşa a vorbit Cantemir şi a scris Creangă. În final lupta cu limba moldovenească este înlăturarea din ea a slavonismelor şi înlocuirea lor cu franţusizme.

Noi trebuie să întemeiem al nostru, suveran „Institutul de limbă şi literatură moldovenească” şi el ne va dicta în ce mod şi cum trebuie corect de grăit.

P.S. Apropo, cuvîntul "grăiesc" împreună cu cuvintele "privesc", "nemeresc", "stejar", "pădure", "cărare", conform savantului Cantemir, moldovenii au moştenit de la daci.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com