Graiesc Moldoveneste: Despre limba rusă în Moldova

Despre limba rusă în Moldova

Facebook Odnoklassniki

Despre limba rusă în Moldova

La o samă de vreme, la noi în Moldova nu încap unii indivizi de limba noastră rusă şi partea cetăţenilor noştri, mai exact moldoveni de etnie slavă. Cei care “grăiescu ruseşte” au început să fie numiţi de romînofili – “alolingvi”. Noi apreciem termenul dat, ca fiind foarte jignitor si inacceptabil. Dar ce spun cu privire la întrebarea dată izvoarele istorice?

În Letopiseţul Ţării Moldovei găsim: “Predoslovie a letopiseţului moldovenescu ce într-însa spune că ieste făcută ţara den doao limbi…scrie la letopiseţul cel moldovenescu, la predoslovie, de zice că deaca au ucis acei vînători acel buor, întorcîndu-se înapoi, văzînd locuri desfătate, au luat pre cîmpi într-o parte şi au nemerit la locul unde acum tîrgul Sucevei. Acolo aminosindu-le fum de foc si fiind locul despre apă, cu pădure mănuntă, au pogorît pre mirodeniia fumului la locul unde ieste acum mănăstirea Eţcanei. Acolea pre acelaş loc au găsit o priseacă cu stupi şi un moşneag bătrîn, de prisăcăriia stupii, de seminţie au fost rus şi l-au chiemat Eţco. Pre carele deaca l-au întrebat vînătorii, ce omu-i si den ce ţară ieste, el au spus că ieste rus den Ţara Leşască…Înţelegînd vînătorii acest cuvînt, au sîrguit la Maramorăş, de ş-au tras oamenii săi într-această parte şi pre alţii au îndemnat, de au descălecat întăi supt munte şi s-au lăţit pre Moldova în gios. Iar Iaţco prisecariul, deacă au înţeles de descălecarea maramorăşenilor, îndată s-au dus şi el în Ţara Leşască, de au dus rusi mulţi şi i-au descălecat pre apa Sucevei în sus şi pre Siretiu despre Botoşani

Adică, statul moldovenesc a fost întemeiat de două etnii, cei a lui Dragoş şi cei a lui Eţco. La “izvodirea” Moldovei au stat două rădăcini, de la “discălecat” statul moldovenesc a fost un stat polietnic.

Mai mult ca atît, vremea lui Ştefan III cel Mare letopiseţul descrie astfel: “…mulţi de aceia au aşezatu Ştefan-vodă în ţara sa, de şi pănă astăzi trăieşte limba rusască în Moldova, …, că mai a treia parte grăiescu ruseşte”.

Noi ne întrebăm, ceva s-a schimbat din timpurile străbune, nu tot o treime din noi vorbesc ruseşte?

Explicaţia problemei este simplă: chestiunea limbii ruse nu este moldoveneasca, ci numai romînească. Aşa că daţi s-o lasăm lor, ei să se înăduşe şi înece în bulbuci. Dar noi, cetăţeni moldoveni de diferite etnii, să trăim în pace şi nici să nu observăm în ce limbă vorbeşte cel de alături, dacă îl înţălegem.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com