Graiesc Moldoveneste: Casa limbii şi literaturii moldoveneşti

Casa limbii şi literaturii moldoveneşti

Facebook Odnoklassniki

Puţin cîte puţin, dar cauza moldovenească evoluează înainte. După o lungă şi puternică împotrivire a Centrului Terminologic şi atitudine neputincioasă a Ministerului Justiţiei, noi, vornicii de cauza moldovenească, am înfrînt rezistenţa şi am dobîndit dreptul nostru la înregistrarea Asociaţiei Obşteşti „Casa limbii şi literaturii moldoveneşti”.

 

Menirea acestei organizaţii înafara de apărarea şi promovarea în cadrul public a denumirii limbii noastre moldoveneşti, va fi studierea limbii. Atragem atenţia, nu învăţarea limbii, ci studierea ei. Reanimarea, redescoperirea şi întoarcerea în graiul nostru a cuvintelor şi frazeologismelor intenţionat tainuite (muşamalizate) şi înlocuite cu franţusisme, ridicarea statutului acelor cuvinte, care actual de DEX romînesc sînt numite şi considerate, ca regionalisme şi arhaisme. Sursele de inspiraţie vor fi documentele, ediţii periodice a guberniei Bessarabia din anii 1905-1918, cărţile vechi şi străvechi, în special o magazie de comori, în acest sens, sînt cărţile bisericeşti. Aceasta încercare de a se întoarce la izvoare, nu este o căutare de a se întoarce în trecut, ci o silinţă de a începe încă o dată din nou. Aceasta este o forţare de orientare spre calea proprie de dezvoltare a limbii moldoveneşti, desprinse de standardul romînesc.

 

Ce am pierdut şi dece azi nu putem vedea diferenţa dintre limba moldovenească şi romînească în tipărituri contemporane, aducem un exemplu: dacă astăzi în Codul nostru Electoral este rezervat dreptul la "votarea universală, egală, directă, secretă", atunci în 1917 la alegeri din 15 august se spunea "гласуиря обштяскэ, деопотривэ, деадрептул ши тайнуитэ". Noi am tradat standardul literar a limbii moldoveneşti, l-am înlocuit cu cel romînesc, pe cînd D. Cantemir menţiona: romînii "урмязэ ынтокмай дупре ортография граюлуй молдовенеск, ши ку ачея куноск ей ынтру адевэр, кум кэ ворба молдовеняскэ йасте май куратэ декыт а лор" (http://graiesc.md/istoria-moldovei/pentru-limba-sau-graiul-moldovenilor.html).
 

Aceasta este o trudă nu de un singur an, dar e în putinţa unui popor unit cu o idee naţională comună. Pentru ca să fie înţăles încît este real acest proces şi posibil de realizat, vă aducem exemplul Israilului. Pînă la intimierea statului israilitean, evreii din Europa vorbeau idiş, o limbă cu origini puternice din limba germană. Dar la sfîrşitul sec 19 a apărut un grup de entuziaşti în frunte cu Eliăzer Ben-Ieguda care au pornit procesul de revitalizare a limbii ivrite, la acel moment moartă deja de 18 secole. Sursele de căutare fiind manuscriptele străvechi. Actual Israilul finanţează în acest sens un Institut al limbii ivrite.

 

Să purcedem la reanimarea limbii moldoveneşti!

 

 

Медленно, но верно молдавская идея двигается вперед. После длительного и упорного сопротивления Терминологического центра и бесхребетной позиции Министерства Юстиции, мы страждущие молдавской идеи, продавили сопротивление и добились нашего права на регистрацию Общественной организации «Дом молдавского языка и литературы».

 

Миссия этой организации кроме защиты и продвижение в общественном эфире названия нашего языка, как молдавского, будет изучение языка. Акцентируем внимание, не обучение языку, а его изучение. Реанимированние и возврат к истокам, но не для того чтоб вернуться в прошлое, а для того чтоб начать заново. Язык это живой организм и он постоянно развивается, так нужно дать возможность для собственного развития молдавскому языку, а не подгонять его под всегда тесные для него и чуждые румынские стандарты.

 

Возврат к истокам это возврат в повседневный разговорный и литературный молдавский язык слов и фразеологизмов специально изъятых и стертых, сохранившихся только в словарях, и замененных на францусизмы. Поднятие их статуса, от архаизмов и регионализмов, как их каталогизирует румынский DEX. Источниками должны стать, старые книги и особенно кладезем в этом смысле являются церковные книги. Это попытка нащупывания собственного пути развития молдавского языка, независимого от румынского стандарта. Это будет труд не одного года, он по силам народу объединённого общей национальной идеей.

 

Чтоб было ясно насколько возможен этот процесс, приведем пример Израиля. До основания современного израильского государства, евреи говорили на идише, язык основанный на среднегерманских диалектах. Но в конце 19-го века появился энтузиаст Элизер Бен-Йегуда, который начал процесс реанимированния иврита, на тот момент мертвый язык уже 18 столетий. Источниками поиска стали древние манускрипты. На сегодняшний день эта идея вылилась в самостоятельный язык на котором говорит Израиль, а его развитием занимается целый Институт.

 

Так приступим к реанимированию молдавского языка!

 

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com