Graiesc Moldoveneste: Стихи молдавских поэтов о Ленине и не только

Стихи молдавских поэтов о Ленине и не только

Facebook Odnoklassniki

Молдавская лениниана (Николае Дабижа, Григоре Виеру, Леонида Лари, Ион Ходыркэ)
 

 

 

Николае ДАБИЖА

СЕРДЦА ДРУЗЕЙ (отрывок)

...После того, как пройдешь ты долины и горы, моря и земли, придешь ты к воротам города... Это — Москва — столица нашей Родины. Здесь, в центре Москвы, ты увидишь мавзолей самого человечного человека на планете — В. И. Ленина...

Леонида ЛАРИ

ЛЕНИН (отрывок)


От одной его усмешки день становится
Больше.
Мысль его сверкает, как лазер,
Никто не охраняет его от забвенья.
Правда — сама себя охраняет.
Никто не защищен от площадных
Насмешек,
Никого не щадит время,
Но как же я смогу забыть о том,
Кто ценою жизни подарил
нам знанья и пищу?..

Ион ХАДЫРКЭ

ЛЕНИН


Солнце встает и садится.
Может быть, потому, что имя ему -
Солнце.
Но если бы оно никогда не всходило,
Как бы мы его называли?
— Ночь.
А если бы оно никогда не заходило,
Как бы мы его называли?
— Ленин.

Григоре ВИЕРУ

ЛЕНИН


Когда я кричу,
то не могу думать о том,
О чем я кричу.
Поэтому я говорю шепотом,
Или молчу.
Особенно тогда,
Когда с Лениным разговариваю.
О, сколько надо иметь сил для того,
Чтобы всего лишь на двух плечах
Нести столько революций,
Столько настоящего,
Столько грядущего.
А поверх еще и наши ошибки.
Я прошу у него, чтобы он дал мне
Хотя бы те ошибки.
Чтобы я их нес.
Они тяжелы.
Иду вслед за Лениным.
По дороге по одной роняю,
Укрывая листвой.
Делай другие ошибки, сынок.
Делай другие...

 

ION HADÎRCĂ

 

CARNETUL COMSOMOLIST

 

Discurs istoric

 

Aud cum îşi deschide aripile egale
Cu Zborul cînd tot cerul de-o pasăre e plin,
Carnetul fără margini, eterna înălţare
A scoarţelor terestre din cugetul senin.  

Deschiderea luminii, dar nu-i festivitate
Cu panglici de mătase şi flori de maghiran.
Cuvintele acestea le tai în jumătate,
Dar să rămînă sensul, deschis ca un pian.  

Aici a fost o vreme de spulberări celeste,
Cînd secera călită în veac necărturar
Şi-a împreunat destinul pe dincolo de creste
Cu unica-i speranţă – ciocanul cărbunar. 

 Aici, în împlinirea Decretului de Glie,
De pîine şi de pace, seminţa a învins.
La zodia seminţei a învăţat tăria
Lazo, trăind în flăcări alături de Soltîs. 

 Cu partea dinspre inimi mereu străluminată
Şi partea dinlăuntru destăinuind comori,
Ce culme însorită în drumul tău se-arată,
Că nu ştii să te-ntuneci, cum nu ştii să cobori?

 Tu, tinereţea noastră şi-a noilor istorii,
Prielnică schimbare de timpuri la răscruci,
Ai ridicat carnetul la document de glorii
Şi numele de ţară neprihănit îl duci.

 

Carnetul comsomolist N 1740 9056

 

                   „Сначала пуля пробила билет,
                   Через мгновение – сердце”
                   „Комсомольская правда” 24.X.74

 

Ai, libertate, glontele are un singur sărut.
M-aş însura cu fata pe care am visat-o mult.
Aş întreba-o: „Cum de pletele tale curg?”
Ai, libertate, rătăcitor în amurg …  

Fata pe care-am visat-o, nu m-a visat şi ea,
De mi-a cusut mantaua, glonţii să n-o mai ia?
Ai, libertate, spune-i, fiul ce nu s-a născut
Numele tău să-l poarte, faţă de moarte – scut.

 Numele meu rămîne prin amintiri de lut,
Acoperit cu sînge – nume necunoscut.
Nu-mi mai cîntaţi carnetul, nu-i mai turnaţi granit.
Ultima mea cotizaţie mult mai scump s-a plătit.

 

 Carnetul lui Boris Glavan

 

„Ca tine, Uliana, el n-a spus nimic
  Nici cînd al carnetului număr
  I-a fost dureros şi adînc încrustat
  C-o vargă-nroşată pe umăr”
  L. Deleanu,  „Tinereţe fără moarte”

 

 

Era geană smeadă,
Era vinul sec,
Aştepta-n baladă
Koşevoi Oleg.
Era arsă geana,
Era focul sfînt,
Şi-a rostit Uliana
Ultimul cuvînt  

Era vara vară
Iar copacii goi,
Trebuia să moară
Cineva din noi:

„Rămîneţi cu bine,
Codrilor mei,
Freamătă în mine
Orga din Orhei.  

Seculara tîngă,
Doina de stejar,
O să mă mai strîngă
Lîngă sînu-i iar?

 Ori pe verde umăr
S-a întoarce scris
Doar un singur număr …”
- De ce plîngi, Boris? 

 

Carnetul lui Nicolae Gribov

 

„Totu-i trecător” – îmi spune
Steaua căzătoare dintre stele, -
„Trecătoare zilele mai bune,
Trecătoare zilele mai rele”. 


„Totu-i devenire” – îi răspunde –
„Şi uitarea nu ne ameninţă” –
Dragostea ce vine din sămînţă,
Cum veneau balade din munte. 

Tot ce-a fost, a fost o întîmplare
Sau rămîne lege pentru noi?
Plopii stau şi azi în tremurare
Între zi cu soare şi cu ploi.  

Nicolae, stepa ta bălaie
A venit cu flacără atunci,
I-a aprins carnetului o foaie,
I-a cernit cenuşa peste lunci. 

 Dar în fiecare primăvară
Fila ta cu numele de foc
Se aşterne cîmpului uşoară
Cu pămîntul scrisă la un loc.

Şi din nou pornit-a pălălaia,
Şi din nou carnetu-i cenuşiu.
… Mama lîngă spicele bălaie
Ogoieşte stepa ca pe-un fiu. 

 

 Carnetul comsomolist N 1430 1814
 

aparţine Elenei Demioglu, sanitarei din Tomai, care la 21 iunie 1968 a murit tragic, salvîndu-şi bolnavii de înec. 

 

Două fete-a sudului
Ţineau valea Prutului,
Una-n pînze de fuior,
Alta-n apa din ulcior. 

 Una sta sub rămurea,
Alta ceru-i răcorea
Şi-i vorbea cu glas duios
De-nflorea cîntări pe jos: 

„Alei soro surioară,
Scoate-mi braţele afară
De sub muchia de mal
Şi carnetul de sub val,  

Că i-s scumpe vămile
Şi mă roade viermele,
Şi nu poate muchia
Să-mi citească buchia”.  

Însă fata nu aude
Cine-i intră-n gene ude,
Cine intră şi se miră,
Cum îi Prutul, cînd se-nşiră. 

 

 Discurs modern
 

Desţelinind pămînturi, desţelinim mai mult:
O glie adîncită în vase capilare,
Ce s-a desprins odată de marele tumult
Să-şi însuşească altfel veşmintele solare. 

 Şi-n fiecare lucru, în aparenţă mut,
E-o muncă migăloasă de adîncire-n sine,
Aşa cum adîncită în amfore de lut
Lumina încolţeşte spre altele, mai pline. 

 Acesta-i echilibrul
obştescului elan.
Dar mai rămîne fapta
şi mai rămîne încă
Aducerea aminte,
albastră, peste lan.

Întîia mai înaltă.

A doua mai adîncă. 

 

Epilog

 

Nici cînd n-am înţeles mai clar decît acum,
Învecinat adesea de rugurile artei,
Că sunt şi eu ca alţii, pentru prezent un drum,
Pentru trecut o veste adusă de departe. 

De-a pururea curată, mă soarbe de nectar
Ca roua din stamine, ca dorul din odoare,
Lumina aşteptată să domineze iar
În circuitul zilei de molcumă candoare. 

 Nicicînd n-am petrecut mai multe decît azi
Înfiorate fluvii cu sfîrcuri subterane,
Mătăsuri strecurate prin secolii nomazi
Ca prin inele-nguste veşminte suverane. 

 De-a pururea plecate din miezul încolţit,
Cutreierînd tăcerea în care le descriu,
Coloanele-şi înalţă stindardul însorit
De simpla prelungire din tată pînă-n fiu.  

Nicicînd nu va apune lumina lor sonoră
Spoindu-i tinereţea eternelor făclii
Ilici – cu mîna largă, să rotunjească ora
Carnetelor acestea cu scoarţe purpurii.

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com